Nghiên cứu sinh Mai Thị Huế - Giảng viên Trường Đại học Tân Trào bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
 
Ngày 19/10/2018, tại Khoa sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, nghiên cứu sinh Mai Thị Huế - Giảng viên Trường Đại học Tân Trào đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc với đề tài luận án: “Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam”.

Dự buổi bảo vệ có lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học là thành viên hội đồng chấm luận án, tập thể cán bộ hướng dẫn; Lãnh đạo một số đơn vị của trường Đại học Tân Trào.

Luận án của Tiến sĩ Mai Thị Huế đã khảo sát và phân tích được hiện trạng thụ đắc từ li hợp của sinh viên Việt Nam, chỉ ra tần số sử dụng từ li hợp, lỗi sai trong lí giải và sử dụng thành phần chêm, phương thức lặp lại và hạn chế của một số tài liệu, giáo trình... đồng thời chỉ ra đặc điểm quá trình thụ đắc từ li hợp, loại hình và nguyên nhân của lỗi. Trên cơ sở đó đưa ra trình tự thụ đắc, mô hình thụ đắc và những kiến nghị về dạy học từ li hợp cho sinh viên Việt Nam.

Tại buổi bảo vệ, hội đồng chấm luận án đánh giá cao các kết quả đạt được, các kết quả này có tính thực tiễn và có khả năng ứng dụng vào dạy học tiếng Hán cho sinh viên Việt Nam và công tác biên phiên dịch cũng như biên soạn giáo trình tiếng Hán. 100% thành viên hội đồng chấm luận án đã bỏ phiếu nhất trí và khuyến nghị Trường Đại học Ngoại ngữ công nhận học vị tiến sĩ đối với NCS.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:

Nghiên cứu sinh Mai Thị Huế  tại buổi bảo vệ luận án

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Tân Tiến sĩ Mai Thị Huế

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ và đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Tân Tiến sĩ Mai Thị Huế

Tin bài và ảnh: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế