Khoa Văn hóa – du lịch tổ chức đợt học tập thực tế cho học viên lớp Đại học Quản lý văn hóa VLVH K1
 
Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-ĐHTT ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Văn hóa - Du lịch, từ ngày 29/3 đến ngày 2/4/2019, các giảng viên Hoàng Thị Thu Dung và Hoàng Thị Thẻ đã tổ chức cho tập thể lớp Đại học Quản lí Văn hóa (Vừa làm vừa học) khóa 1 chuyến đi thực tế môn học Quản lí di tích lịch sử và di sản văn hóa tại các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Chuyến học tập thực tế môn học nằm trong chuỗi hoạt động thực tập, thực tế môn học theo định hướng ứng dụng của ngành Quản lí văn hóa, thuộc khoa Văn hóa - Du lịch, trường Đại học Tân Trào.

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại Bản Áng (Mộc Châu - Sơn La)

Mục đích của chuyến đi này là tạo điều kiện cho học viên có cơ hội đi khảo sát, tìm hiểu về các di tích lịch sử và di sản văn hóa ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam, đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ nghề. Bên cạnh đó, các giảng viên còn hướng dẫn sinh viên tiến hành khảo sát và đánh giá về thực trạng, tình hình bảo tồn và khai thác các di tích lịch sử, các di sản văn hóa tại các địa phương mà đoàn đi qua. Trên cơ sở thực tế, học viên làm bài tập thu hoạch môn học. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, chuyến học tập thực tế đã để lại ấn tượng cho các học viên đồng thời thu thập được nhiều kiến thức thực tế bổ ích.

Chuyến học tập thực tế của tập thể lớp Đại học Quản lí Văn hóa (Vừa làm vừa học) khóa 1 trong thời gian 5 ngày đã đạt được mục đích: mở mang được cả về kiến thức chuyên môn lẫn nghiệp vụ, ngoài ra chuyến đi còn giúp gắn kết tập thể lớp lại với nhau, giúp mọi người trở nên thân thiết hơn, đoàn kết hơn.

 

           Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại Di tích nhà tù Sơn La

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại Di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Muờng Phăng (Điện Biên)

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn chụp tại Di tích lịch sử đồi A1, thuộc cụm di tích lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên

                                            

Bài và ảnh: Hoàng Thị Thu Dung (GV Khoa Văn hóa - Du lịch)