Giới thiệu về phòng Đào tạo
 

I. Giới thiệu về đơn vị

1.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý đào tạo, tuyển sinh, liên kết đào tạo và mọi hoạt động khác liên quan đến đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ

Quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo và tuyển sinh, liên kết đào tạo trong phạm vi nhà trường theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành và của địa phương:

1.2.1. Thường trực Hội đồng tuyển sinh; quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh đúng các quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh hệ đào tạo Chính quy;

Quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh hệ đào tạo Vừa làm vừa học;

Phối hợp quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học với các cơ sở giáo dục đại học là đơn vị liên kết;

1.2.2. Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo trong phạm vi nhà trường theo đúng các quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường cụ thể:

- Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học; phân công chuyên môn giảng dạy, kế hoạch – biên chế năm học. Theo dõi thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt;

- Quản lý các hoạt động đào tào (chương trình giáo dục, chương trình khung, chương trình chi tiết; kết quả học tập, văn bằng - chứng chỉ); đề xuất và tổ chức chương trình thực tập sư phạm;

- Thực hiện các thủ tục để cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ theo quy chế. Quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

- Đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý phần mềm quản lý đào tạo và người học.

- Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động liên kết đào tạo các trình độ tại địa phương với các cơ sở giáo dục đại học theo Hợp đồng đào tạo;

1.2.3. Quản lý và tổ chức các hoạt động tuyển sinh liên lết đào tạo

Phối hợp với các trường Đại học trên toàn quốc thực hiện tuyển sinh liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trong khu vực.

1.3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo có 11 cán bộ, trong đó:

- 01 Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 9 giảng viên, chuyên viên

II. Thông tin về lãnh đạo, cán bộ, nhân viên

01

Họ và tên:Khổng Chí Nguyện

Ngày sinh:12/01/1969

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại:0916.732.576

Email:nguyenkc69@gmail.com

 

02

Trương Thị Hoài Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915395559

Emai: hoailinhtq@gmail.com

03

Họ và tên:Nguyễn Văn Dân

Ngày sinh:14/08/1972

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại:01684.989.487

Email:nguyendan72@gmail.com

04

Họ và tên:Trịnh Phi Hiệp

Ngày sinh:23/02/1983

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại:0984.597.789

Email:trinhphihieptq@gmail.com

05

Họ và tên:Nguyễn Thị Hà Phương

Ngày sinh:01/05/1984

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại:0943.938.899

Email:haphuongdhtt@gmail.com

06

Họ và tên:Đỗ Công Ba

Ngày sinh:04/09/1986

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại:0975.811.010

Email:congbacdsp@gmail.com

07

Họ và tên:Hoàng Linh Chi

Ngày sinh:03/05/1986

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại:01657.393.624

Email:linhchi86tq@gmail.com

08

Họ và tên:Nguyễn Hoàng Nguyên

Ngày sinh:

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại:

Email:

 

09

Hoàng Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01662.972.903

Email: hoangtuananh@gmail.com

10

Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh

Chức vụ: Trợ lý khoa

Điện thoại: 01674.699.489

Email: tranoanh.cdtq@gmail.com

III. Danh mục đề tài, công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học

STT

Họ và tên

Tên đề tài, công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học

Năm

Ghi chú

1

Khổng Chí Nguyện

1. Đề tài nghiên cứu

- Mối liên hệ ràng buộc giữa các bất biến trong đồ thị và tính chất của đồ thị

- Thiết kế một số bài dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong môn toán THCS;

- Thiết kế một số bài dạy Toán học lớp 8 - THCS theo hướng dạy và học tích cực;

- Sử dụng thao tác tư duy Phân tích, Tổng hợp giúp học sinh THCS tìm lời giải cho bài toán hình học;

- Ứng dụng Bất đẳng thức Cauchy và Bunyacovski giải một số bài toán cực trị;

- Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai phần mềm Latex trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Bài đăng tạp chí

- Trao đổi về bài: Một bất đẳng thức có nhiều ứng dụng;

- Ảnh hưởng của tính chất đồ thị lên ràng buộc giữa các bất biến trong cây và đồ thị phẳng;

- Bất đẳng thức Nesbitt – Một số cách chứng minh;

- Mở rộng Bất đẳng thức Nesbitt;

- Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2012

3. Sách chủ biên

- Đại số tuyến tính

* Sách tham gia biên soạn

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm LATEX

 

2002

 

2003-2004

 

2004 - 2005

 

2005 - 2006

 

2006 - 2007

 

2009 - 2011

 

 

2004

2012

 

2012

2013

2014

 

 

2015

 

2010

 

Luận văn Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phạm Thị Thu Huyền

Kiểu nhân vật thông minh trong truyện cổ tích người Việt

2011

Luận văn Thạc sĩ

3

Trịnh Phi Hiệp

- Nghiên cứu cấu tạo một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản để dạy học phần điện tích, điện trường

- Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha nano BaTiO3  lên tính chất điện từ của vật liệu LaO7SrO3MnO3

- Effects of Confucian Ideology on the Creativity of Students and How do the Teachers and the Parents Stimulate Creative Ability of Their Students and Their Children

2011

Luận văn Thạc sĩ

4

Đỗ Công Ba

Bước đầu nghiên cứu cấu trúc và sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ (Bắc Giang)

 

2013

Luận văn Thạc sĩ

5

Hoàng Linh Chi

Giáo dục dấn số sức khỏe sinh sản qua giảng dạy môn Địa lý lớp 12 Trung học phổ thông

2015

Luận văn Thạc sĩ

6

Nguyễn Thị Bích Hợp

1. Đề tài nghiên cứu:

- Biện pháp phân biệt tiếng, từ đơn, từ ghép

2. Bài đăng tạp chí:

- "Một số chiến lược kết tội thể hiện qua tiền dẫn nhập kết tội"

- "Tiểu trường từ vựng tiếng Việt biểu thị cảm giác của con người với món ăn và ý niệm con người (trong tiếng Việt và tiếng Anh)

- "Ẩn dụ định hướng ý niệm "đồ ăn" trong tiếng Việt"

3. Bài đăng Kỷ yếu hội thảo:

- "Ẩn dụ ý niệm "Vật dụng liên quan đến món ăn" trong tiếng Việt"

- "Ẩn dụ thực thể có miền đích là ý niệm "đồ ăn" trong tiếng Việt theo quan điểm Ngôn ngữ học tri nhận"

 

2010-2011

 

2009

2013

 

2015

 

2013

2015

 

Đề tài nghiên cứu cấp trường

7

Vũ Thị Khánh Trình

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán vận tải

2014

Luận văn Thạc sĩ

8

Lê Kim Anh

1. Đề tài nghiên cứu

- Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì trong quá trình đô thị hóa

- Chất lượng cuộc sống của người dân trong quá trình đô thị hóa

- Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng thương hiệu đô thị ở Việt Nam

2. Bài đăng tạp chí

- Khái niệm Phát triển bền vững

- Chất lượng cuộc sống của người dân Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

3. Bài đăng Kỷ yếu hội thảo

- “Chính sách phát triển đô thị trong việc liên kết giữa các vùng của Bắc Bộ”;

 

2013

 

2013

2014

 

2011

2013

 

 

2012

 

Luận văn Thạc sĩ

 

Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp cơ sở

IV. Liên hệ
Phòng Đào tạo
Phòng 209, 211 (tầng 2) Nhà A - Trường Đại học Tân Trào
ĐT: 0273.892.012 (567); Email: phongdaotao.c09@moet.edu.vn