Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2018