BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 17-10-1961

- Quê quán: Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Vật lý Lý thuyết

- Phụ trách:

+ Phụ trách, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo điều hành tổ chức cán bộ, thanh tra pháp chế, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản.

+ Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Tổ chức - Chính trị; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Trung tâm Thực nghiệm, thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ; Trường Phổ thông Tuyên Quang;

DĐ: 0903 216 482; Email: ducnb@daihoctantrao.edu.vn.

 

Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 18/01/1964

- Quê quán: Kim lộc - Can lộc - Hà Tĩnh

- Nơi thường trú: Tổ 2, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học.

- Phụ trách:

+ Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

+ Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Văn hóa - Du lịch; Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Bộ môn Lý luận chính trị.

DĐ:0988.723.368; Email: hoannk63@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng 

- Họ và tên: Vũ Quỳnh Loan

- Dân tộc: Kinh

Ngày sinh: 12/8/1981

- Quê quán: Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi thường trú: Tổ 15, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

- Phụ trách:

+ Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thể chất và công nghệ thông tin.

+ Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Y - Dược; Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Tân Trào; Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Trung tâm Thể dục Thể thao.

DĐ: 0976 397 888 ; Email:  loanvantq@gmail.com

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên