BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 17-10-1961

- Quê quán: Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Vật lý Lý thuyết

- Phụ trách:

+Phụ trách và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Nhà trường.

+ Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Tổ chức – Chính trị; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ; Trung tâm NCKH&CGCN; TT TDTT-GDQP-AN; Ban Xây dựng Cơ bản.

DĐ: 0903 216 482; Email: ducnb@daihoctantrao.edu.vn.

Lý lịch Khoa học/media/files/L%C3%BD-l%E1%BB%8Bch-KH-t6-2020.pdf

 

Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 18/01/1964

- Quê quán: Kim lộc - Can lộc - Hà Tĩnh

- Nơi thường trú: Tổ 2, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học.

- Phụ trách:

+ Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ; Trung tâm Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ; Trung tâm Thể dục thể thao; Khoa Giáo dục Tiểu học; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Nông Lâm  Ngư nghiệp; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Bộ môn Lý luận Chính trị; Công tác Quốc phòng và An ninh; Hội Cựu chiến binh;

DĐ:0988.723.368; Email: hoannk63@gmail.com

 

 Phó Hiệu trưởng 

- Họ và tên: Trần Thị Lệ Thanh

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 14-03-1966  

- Quê quán: TP Tuyên Quang

- Nơi thường trú: Tổ 13, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

- Phụ trách:

+Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác Học sinh Sinh viên; Trung tâm Thông tin Thư viện; Khoa Văn hóa - Du lịch; Khoa Giáo dục Mầm non; Khoa Tâm lý Giáo dục; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Công Đoàn; Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên; Trưởng ban Vì sự Tiến bộ của phụ nữ, 

+ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào

+ Kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học Tỉnh Tuyên Quang

DĐ:0966 899 686; Email: lethanh@daihoctantrao.edu.vn

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên