Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang được thành lập tháng 8/2013 theo quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 14/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tuyên Quang. Với bề dày truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Tân Trào đang bước đi những bước vững vàng trong công cuộc hội nhập quốc tế về Giáo dục và Đào tạo

Là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của công nhân viên chức lao động, có chức năng đại diện bảo vệ các quyềnvà lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ); tham gia quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước; giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất n­ước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Công đoàn trường Đại học Tân Trào thời gian qua đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Công đoàn Dân chính Đảng và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang cũng như đối với quá trình xây dựng trường Đại học Tân Trào về mọi mặt.                 

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Công đoàn trường Đại học Tân Trào trong những năm qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường và Công đoàn cấp trên, gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Ban Giám hiệu, các đơn vị, đoàn thể và nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường. 

Ban chấp hành Công đoàn trường do Đại hội nhiệm kì 2014 - 2019 bầu ra gồm 15 đồng chí:

02

Đ/c Lê Thị Thu Hà

- Chức vụ: Chủ tịch CĐ trường

- Điện thoại: 0988.238.654

- Email: lethithuhasptq@gmail.com        

03

 Đ/c Trần Anh Dũng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; UVBTV Công đoàn trường;

- Điện thoại: 0983844790

- Email: trananhdungtq@gmail.com

04

  Đ/c Trần Thị Mỹ Bình

- Chức vụ: UVBTV Công đoàn trường; Phó Trưởng Phòng Quản lý sinh viên; Trưởng ban nữ công.

- Điện thoại: 0982.778.419

- Email: tranthimybinh@gmail.com

05

Đ/c Trần Vũ Phương

- Chức vụ: UVBTV Công đoàn trường; Phó Trưởng Phòng Đào tạo; Trưởng ban kiểm tra.

- Điện thoại: 0985564388

- Email: phuongdhtt@gmail.com

06

Đ/c Phạm Thị Kiều Trang

-Chức vụ: Phó Trưởng khoa KT & QTKD; UVBTV Công đoàn trường; Bí thư đoàn trường.

- Điện thoại: 0938086789

- Emai: tkp.trangkieu@gmail.com
07

Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: ủy viên BCH

Điện thoại: 0949 194 224

Email: nguyenduyen72.tq@gmail.com

08

Đ/c Đào Lương Chiến

-Chức vụ: Uỷ viên BCH; Chủ tịch CĐBP Phòng Hành chính quản trị.

-Điện thoại: 01682658766     

Email:daochien.pth@caodangtuyenquang.edu.vn
09

 Đ/c Cái Thị Lan Hương

-Chức vụ: Uỷ viên BCH, GV Khoa NL-Ngư nghiệp

-Số điện thoại: 0915213696

-Email:caithilanhuong@gmail.com
10

 Đ/c Hà Thị Thu Trang

-Chức vụ: Ủy viên BCH;Giảng viên Bộ môn LLCT

-Điện thoại: 0978.413.463

-Email: hathutrang.ht@gmail.com
11

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung

- Chức vụ: Ủy viên BCH

- Điện thoại: 01656.506.319

  - Email:thuydungthnn@gmail.com
12

Đ/c Lê Trung Hiếu

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 0902255989

Emai: letrunghieu8577@gmail.com

13

Đ/c Chu Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 01632.636848

Email: chumynga82@gmail.com

14

Đ/c Hoàng Thị Thu Dung

-Chức vụ: Uỷ viên BCH; GV Khoa VH-DL

- ĐT: 0963515668

- Email: hoangthithudung@gmail.com
15

Họ và tên: Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ:  Ủy viên BCH

Điện thoại: 0919244926

Email: thuyngacdtq@gmail.com
15

Họ và tên:Phan Thị Tuyết Chinh

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 0912 606 878

Email: chinhtkt@gmail.com

 

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào hiện có 19 công đoàn bộ phận với tổng số 291 đoàn viên. Trong đó:

+Nam 95 người (chiếm 32,65%), Nữ 196 người (chiếm 67,35%); Dân tộc thiểu số 67 người (chiếm 23,02%); Tổng số đảng viên 157 người (chiếm 54 %).

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 28 người (chiếm 9,62%). Thạc sỹ 177 người (chiếm 60,14%), Đại học 59 người (chiếm 20,28 %), Cao đẳng, trung cấp 25 người (chiếm 8,6%).

+ Lý luận chính trị: Trình độ cao cấp, cử nhân: 30 người (chiếm 10,3%), Trung cấp:  47 người (chiếm 16,15%).

Công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào bao gồm 19 công đoàn bộ phận:

1. CĐBP Khoa Khoa học cơ bản

2. CĐBP Khoa Tâm lý - Giáo dục và CTXH

3. CĐBP Khoa Giáo dục Tiểu học

4. CĐBP Khoa Giáo dục Mầm non

5. CĐBP Khoa Kinh tế & QTKD

6. CĐBP Lí luận chính trị

7. CĐBP Khoa Văn hóa -  Du lịch

8. CĐBP Phòng Đào tạo

9. CĐBP Phòng Khảo thí

10. CĐBP Phòng Tổ chức và Tổng hợp

11. CĐBP Phòng Quản lý sinh viên

12. CĐBP Phòng Quản lý khoa học&HTQT

13. CĐBP Phòng Kế hoạch - Tài vụ

14. CĐBP Phòng Thanh tra-Pháp chế

15. CĐBP Phòng Hành chính-Quản trị

16. CĐBP Trung tâm Thể dục - Thể thao

17. CĐBP Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Thư viện

18. CĐBP Trung tâm THTN và Khoa NL

19. CĐBP Trung tâm Bồi dưỡng và PTNN

Chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào:                                              

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5. Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

          Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào và Ban Chấp hành CĐ Dân Chính Đảng, toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn trường Đại học Tân Trào sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn trường Đại học Tân Trào lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn trường Đại học Tân Trào:

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên