Danh sách cán bộ giảng viên

 

Họ và tên: Hà Mỹ Hạnh

Chức vụ: Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0394565522

Email: hamyhanhdhtt2022@gmail.com

Họ và tên: Lê Tuấn Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0982787269

Email: ngoccttq@gmail.com
           ltngoc@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Trịnh Thành Yên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Emai: yenbinh1982@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Minh Đức

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01683.258.076

Email: duc20082011@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.356 345

Email: nguyethatl41@gmail.com

Họ và tên: Mã Ngọc Thể

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915.865.668

Email: mangocthe@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0976.951.788

Email: chumynga82@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0865687889

Email: nguyenhangtq1989@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ: Chuyên viên - Chủ tịch Hội SVVN

Điện thoại: 0354.086.205

Email: nguyenthuy.hssv@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Kim Oanh

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại: 01668604099

Email: hoangoanh23888@gmail.com

Họ và tên: Trần Thuý Vân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985 771 268

Email: vantran7785@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0398 201 078;  
                  0912 936 410

Email: nguyennhungnth2010@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quang Hoài Châu

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0904048878

Email: chautqvn@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979649481

Email: hoangtrangcdtq@gmail.com

Họ và tên: Ma Thị Thuý

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.128.826

Email: thuy0387@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thu Trà

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0975569133

Email: trabittq@gmail.com

Họ và tên:  Trần Thị Mỹ  Bình

Chức vụ:  Giảng viên chính

Điện thoại: 0982.778.419

Email: tranthimybinh@gmail.com
           ttmbinh.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0399468823

Email: 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên