Ngày 25/2/2022, Trường Đại học Tân Trào phối hợp cùng Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến với chủ đề ''Nâng cao năng lực giáo viên thích ứng điều kiện bình thường mới''. Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Sakon Nakhon phối hợp đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế theo hình thức trực tuyến.

Trường Đại học Tân Trào tham gia Hội thảo Quốc tế do trường Đại học tổng hợp Southern Luzon, Cộng hòa Philippines tổ chức

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tham gia hội thảo Quốc tế với chủ đề “ Sự phân cấp trong ngôn ngữ - Decentering Language” do Trường Đại học tổng hợp Southern Luzon, Cộng hòa Philipines đã tổ chức.

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế

Ngày 18/6/2021, Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bằng hình thức trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giáo dục trong dạy và học phù hợp với điều kiện bình thường mới để nâng cao kỹ năng cho các nhà lãnh đạo quản lý ...

Một số kinh nghiệm trả lời phản biện bài báo khoa học

Việc công bố các bài báo trên các Tạp chí khoa học có chất lượng, nhất là các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu Web of Science là một nhu cầu hiện hữu của mỗi giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học. Làm thế nào để tăng khả năng được chấp nhận sau khi có được bài viết tốt và chọn Tạp chí phù ...

Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Bắc Philippines đồng tổ chức Hội thảo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Ngày 14/4/2021, Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Bắc Philippines đồng tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Văn hóa Việt Nam – Philippines”.

Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Tất nhiên đi liền với nó là tính chất hai mặt, bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

Hội thảo khoa học ''Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay''

Ngày 23 - 24/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học "Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay" kỷ niệm 15 năm ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - ...

Hội thảo khoa học “Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang”

Sáng ngày 30/10/2020, Viện Chính sách công và Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang”.