Khoa Văn hóa – Du lịch là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào. Hiện tại, khoa đang đào tạo sinh viên các hệ Chính quy, VHVL trình độ Đại học.

Khoa gồm 03 Bộ môn trực thuộc:

+ Bộ môn Du lịch

+ Bộ môn Âm nhạc

+ Bộ môn Mĩ thuật

Đội ngũ giảng viên của khoa đều có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (02 Tiến sĩ, 5 NCS, 15 thạc sĩ). Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các Phó giáo sư từ các trường đại học danh tiếng của Việt Nam. Đội ngũ thỉnh giảng từ doanh nghiệp có bề dầy kinh nghiệm thực tế. Đáp ứng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, chuyên môn sâu, toàn diện gắn với thực tế nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển và hội nhập.

I. Chức năng

Khoa Văn hóa – Du lịch có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn đào tạo ngành Văn hóa – Du lịch tại Trường Đại học Tân Trào theo kế hoạch và quy định của Nhà trường, cụ thể:

+ Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

+ Quản lý chương trình, tổ chức đào tạo hệ đại học chính quy, đại học liên thông, đại học VHVL các ngành: Quản lý văn hóa, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành.

+ Quản lý, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ, ứng dụng vào dạy học, phục vụ phát triển các nhiệm vụ kinh tế – xã hội trên lĩnh vực Văn hóa – Du lịch.

II. Nhiệm vụ

Khoa Văn hóa – Du lịch là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường và có các nhiệm vụ sau:

1.Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa.

2.Nghiên cứu khoa học về nghệ thuật, văn hóa Việt Nam và các nước, nghiên cứu khoa học về quản lí và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

3.Tổ chức các dịch vụ cung ứng các khóa học liên quan đến chuyên môn Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch và các loại hình dịch vụ khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của Khoa.

4.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

 III. Đội ngũ cán bộ - giảng viên

 

 Họ và tên: Hà Thuý Mai

 Chức vụ: Giảng viên chính - Phó Trưởng khoa (Phụ trách)

  Số điện thoại: 0969.610.345

  Email: hathuymai.mtcn@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Dung

Chức vụ:Phó trưởng khoa, Giảng viên

Điện thoại: 0963515668

Email: hoangthithudung@gmail.com

Họ và tên: Phạm Hồng Ngân

 Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

 Điện thoại: 0972977170

 Email: Hongngan74@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giảng viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa

 Số điện thoại liên hệ:  0973.102.377                     

 Email: thanhthaodhtt@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Thúy Linh

 Chức vụ: Giảng viên, Trưởng bộ môn âm nhạc

 Số điện thoại: 03.666.777.23

 Email: linhha.cdtq@gmail.com

Họ và tên: Bùi Văn Khánh

 Chức vụ: Giảng viên, Phụ trách bộ môn Mỹ thuật

 Số ĐT: 0936.667.283

 Email: buivankhanhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Linh Thảo

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0948 057 367

 Email: nguyenlinhthao203@gmail.com

 Họ và tên: Hoàng Thị Thẻ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0988572199

 Email: the.dhtt@gmail.com

 Họ và tên: Mai Thị Vân Hương

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại: 0968.090.384 - 0946.736.737

 Email: vanhuongcdtq@gmail.com

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ

 Chức vụ:Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0985.444.356

 Email: nguyenthuthuydhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0976.673.123

Email: thanhloan2903@gmail.com

Họ và tên: Hà Thu Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0975856399

Email: huyenkan@gmail.com

Họ và tên: Bùi Tường Vân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0967.300.973

Email: buituongvandhtt@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984.056.994

Email: trangsp1987@gmail.com

 

 

Giảng viên Thỉnh Giảng

PGS.TS. Phạm Hồng Long

Trưởng khoa Du lịch ĐH KHXH&NV

PGS.TS. Dương Văn Sáu

Trưởng khoa Du lịch ĐH Văn hóa HN

PGS.TS. Bùi Thanh Thủy

Chuyên gia lĩnh vực du lịch

TS. Nguyễn Thị Thủy

Chuyên gia lĩnh vực du lịch

TS. Đỗ Mạc Ngân Doanh

Giảng dạy Luật Du lịch

Tiến sĩ Luật Việt Nam

NCS ngành Luật tại Mỹ

Baton Rouge, Louisiana, Hoa Kỳ

 

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG DOANH NGHIỆP

Đinh Nguyệt Ánh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietrantour

Nguyễn Trọng Thể

Giám đốc Công ty Du lịch Hoanggia Travel

`

Lê Tuấn Anh

Điều hành, HDV, MC Công ty Viettravel, Transviet, Hanotour

 

Bùi Xuân Tuyên

HDV, MC Công ty Transviet, Hanotour

 

Nguyễn Quốc Quyền

Điều hành, HDV, Tour Leader, MC Công ty Transviet, Danh Nam Travel, Hùng Vương, Worldlink

 

James Hailongtl

Công ty JTS, BST Bangkok, Thái Lan

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên