Họ và tên: Triệu Thị Linh

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng khoa

Điện thoại: 0904401983

Email: trieulinhtq@gmail.com   

 

 

 

 

 Họ và tên: Hà Thuý Mai

 Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng khoa

  Số điện thoại: 0969.610.345

  Email: hathuymai.mtcn@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Mỹ thuật

Số điện thoại liên hệ: 0982.764.748 - 0915.474.907

Email: hoacaphe68@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Thúy Linh

 Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn âm nhạc

 Số điện thoại: 016666.777.23

 Email: linhha.cdtq@gmail.com

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ:  0973.102.377                     

 Email: thanhthaodhtt@gmail.com

 Họ và tên: Mai Thị Vân Hương

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0968.090.384 - 0946.736.737

 Email: vanhuongcdtq@gmail.com

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ

 Chức vụ:Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0985.444.356

 Email: nguyenthuthuydhtt@gmail.com

Họ và tên: Bùi Văn Khánh

 Chức vụ: Giảng viên

 Số ĐT: 0936.667.283

 Email: buivankhanhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Phạm Hồng Ngân

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0972977170

 Email: Hongngan74@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Linh Thảo

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0948 057 367

 Email: nguyenlinhthao203@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0976.673.123

Email: thanhloan2903@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên