DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 

 

Họ và tên: Vũ Thị Kiều Trang

Chức vụ: Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0915395113

Email: baotrangvk@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0914 786 357

Email: thuykmn@gmail.com

Họ và tên: Phùng Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0987.196.875

Email: phungthithanhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nga

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0945737088

Emai: tuyetnga.sp@gmail.com

Họ và tên: TS. Lê Anh Nhật

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0912.844.866

Email:leanhnhat@tuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0942155698

Email: haiyentq1978@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915905499

Email: huongkiencdtq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916844333

Email: lansptq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Xuân

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0398474905

Email: xuandungcdsptq@gmail.com

Họ và tên: Bùi Khánh Ly

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916844253

Email: buikhanhlytq@gmail.com

Họ và tên: Nông Thị Huyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 710 887

Email: nonghuyencdtq@gmail.com

Họ và tên: Đinh Thị Lương

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0387 373 085

Email: dinhthiluong83@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Thùy Phương

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0915081005

Emai: hoahuetay83tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0966 33 88 28

Email: nguyenthuycdtq88@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Vui

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0393003743

Email: nguyenvuisp@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Như Mai

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

Điện thoại: 0913194889

Email: nguyennhumaicdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0964 873 284

Email: hongchuyennnvn.tn@gmail.com

Họ và tên: Linh Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0985172862

Email: linhloan862@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0977 157 527

Email: phamhuyen369@gmail.com

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

Điện thoại: 0979986993

Email: anhnguyetk61gdmn@gmail.com

Họ và tên: Lê Danh Tuyên

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0964943379

Emai: ledanhtuyen28987@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thảo Mi

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0375 685 293

Email: thaomikmn@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý giáo vụ

Điện thoại: 0915242669

Email: giangnguyen.tq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0989504152

Emai: huongvu1985@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại:0983045661

E-mail: tuyettq71@gmail.com    

Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Thương

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0983586193

Email: hoangthilethuong@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hồng Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949198118

Email: tranhongdungcdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0983981399

Email: nguyenlancdtq@gmail.com

Họ và tên: Mai Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0862093368

Email: maihiencdtq@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Chuyên 

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0356265953

Email: hoahoctro8387@gmail.com

Họ và tên: Dương Thị Ngữ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.015.621

Địa chỉ mail: duongthingu@gmail.com

Họ và tên: Bùi Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0163 3103 938

E-mail: builan.ngoaingu@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thục Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 591 268

E-mail: thucanhcdtq@gmail.com

Họ và tên: Đồng Thị Xuân Dung

Chức vụ: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ - Giảng viên

Điện thoại: 0914 599 982

E-mail: dongdungtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0356.506.319

 Email:thuydungthnn@gmail.com

Họ và tên: Tạ Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0978 090 131

Email: icystar150884@gmail.com

Họ và tên: Lê Văn Hùng

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0973512275

E-mail: lehung231187@gmail.com.

Họ và tên: Lương Mạnh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0846979588

E-mail: ha.cdtq@gmail.com
              mha.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Kiều Linh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0917317467

Email: nguyenkieulinh@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại:

E-mail:

 

Họ và tên:Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ:

Điện thoại:0985.737.082

Email: phamhuyendhtt@gmail.com

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên