TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Trường

 

 

TS. Vũ Đình Hưng
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

 

 

TS. Vũ Quỳnh Loan
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

 

 

Bác sĩ CKII  La Đăng Tái
Phó Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Tuyên Quang

 

 

Ths. Phạm Mạnh Hà
Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị, Trường Đại học Tân Trào

 

 

TS. Khổng Chí Nguyện
Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tân Trào

 

 

TS. Vũ Thị Kiều Trang
Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tân Trào

 

 

TS. Nguyễn Văn Giáp
Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ,
Trường Đại học Tân Trào

 

 

Ths. Lê Thị Thu Hà
Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tân Trào

 

 

TS. Trần Xuân Bộ
Chánh văn phòng, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

 

 

Ông Nguyễn Hồng Minh
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương

 

 

TS. Nguyễn Văn Cương
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên