Khoa Y - Dược được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHTTr ngày 14/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, là đơn vị đào tạo chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Trường Đại học Tân Trào, có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y Tế và quy định của Trường Đại học Tân Trào.

I. Chức năng

1. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo trình độ đại học, sau đại học các lĩnh vực thuộc khối ngành khoa học sức khỏe (Sinh - Y - Dược học) và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao, phát triển sản phẩm đạt chuẩn của Bộ Y tế.

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ KH&CN; tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào.

II. Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức đào tạo trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào cấp bằng trong lĩnh vực Y - Dược theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào; tham gia tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, nâng cao trình độ KH&CN trong lĩnh vực liên quan.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu KH&CN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực Y - Dược; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức về lĩnh vực Y - Dược;

b) Triển khai ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu KH&CN trong hoạt động đào tạo, y tế và thực tiễn đời sống.

3. Đối ngoại

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và triển khai KH&CN, giao lưu hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước.

4. Tư vấn và dịch vụ

a) Tổ chức tư vấn về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ sinh viên các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học Y - Dược;

b) Cung cấp dịch vụ về y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển sản phẩm thuốc, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Triển khai mô hình kết hợp giữa Khoa – Phòng khám Đa khoa Tân Trào trong các hoạt động chuyên môn; phối hợp thực hiện các đề án xây dựng, phát triển và vận hành Phòng khám Đa khoa Tân Trào.

6. Liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào trong triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của Trường Đại học Tân Trào.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào giao.

III. Các ngành đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng người học có trình độ Đại học, Cao đẳng khối ngành chăm sóc sức khỏe.

IV. Danh sách giảng viên

 

Họ và tên: Đỗ Công Ba

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Sinh học

Chức vụ: Phụ trách khoa, Giảng viên

Điện thoại: 0916 549 990

Email: congbacdsp@gmail.com

Họ và tên: Vũ Đức Mối

Chức danh, chuyên ngành: Giáo sư, Tiến sĩ  Bác sĩ

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0903 418 992

Email: vdmoi@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chức danh, chuyên ngành: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, PCT Hội Nội khoa Việt Nam

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0865 474 808

Email: pgstuyetyduoc@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Tiến Vững

Chức danh, chuyên ngành: Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Dược học

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0912567678

Email: tienvung@gmail.com

Họ và tên: Lư Quốc Hùng

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Y học, Nội khoa

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên

Điện thoại: 0937 777 976

Email: luhung5476@ gmail.com

 

Họ và tên: Lưu Văn Dưỡng

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ, Bác sĩ CKII QLTCYT

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên

Điện thoại: 0913 533 791

Email: thsduongtq@gmail.com

Họ và tên: Trần Đức Đại

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Hóa hữu cơ

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Giảng viên

Điện thoại: 0982 925 330

Email: ducdaitq@gmail.com

Họ và tên: Chu Quỳnh Mai

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Dinh dưỡng

Chức vụ: Phụ trách Bộ môn Điều dưỡng, Giảng viên

Điện thoại: 0984 732 562

Email: maiquynhtytq82@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Dược học

Chức vụ: Phụ trách Bộ môn Dược, Giảng viên

SĐT: 0915 021 086

Email: vanthang.edu.vn@gmail.com

Họ và tên: Phạm Quang Thái

Chức danh, chuyên ngành: Bác sĩ CKII Tâm thần kinh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0826 855 560

Email: phamthaiyttq@gmail.com

Họ và tên: Trần  Thị  Phượng

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Dược học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982 383 988

Email: phuongtran4288@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy An

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Dược học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983 125 924

Email: nguyenthuyan87@ gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Y học cổ truyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 091540 903

Email: nguyenhuongtamtq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Tâm Hiếu

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Hóa học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912 716 160

Email: vutamhieu@gmail.com

Họ và tên: Tống Văn Trường

Chức danh, chuyên ngành: Cử nhân CNTT

Chức vụ: Trợ lý khoa, Giảng viên

Điện thoại: 0336 101 931

Email: cntruongty@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Chức danh, chuyên ngành: Dược sĩ CKI

Chức vụ: Cố vấn học tập, Giảng viên

Điện thoại: 0363 123 302

Email: nguyennguyetdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền

Chức danh, chuyên ngành: Dược sĩ Đại học

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0914 501 998

Email: hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

Họ và tên: Ma Thị Ngọc Ánh

Chức danh, chuyên ngành: Cử nhân Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0984 041 016

Email: ngocanh5990dhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Ngân

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Y tế công cộng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0974 186 298

Email: huyenngan90@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Ngân

Chức danh, chuyên ngành: Đại học Y khoa chuyên ngành Nhi

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0977 801 321

Email: bsngan90@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Linh

Chức danh, chuyên ngành: Bác sĩ Tai-Mũi-Họng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0947 204 115

Email: phamhieu95xv@gmail.com

Họ và tên: Trần Ngọc Đức

Chức danh, chuyên ngành: Cử nhân Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0968 102 559

Email: ductran7295@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Mỹ Duyên

Chức danh, chuyên ngành: Cử nhân Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0966 675 819

Email: lemyduyen02.1997@gmail.com

Họ và tên: Niên Thị Thiện Mỹ

Chức danh, chuyên ngành: Cử nhân Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0326 817 190

Email: nttmy0896@tuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Emai: dungnguyen268@gmail.com

Điện thoại: 0389908238

Họ và tên: Lương Thanh Tùng

Chức danh, chuyên ngành: Bác sĩ chuyên khoa Răng-Hàm -Mặt

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0962.190.866

Email: bstungmybang@gmail.com

Họ và tên: Ngô Thanh Huyền

Chức danh, chuyên ngành: Dược sĩ CKI

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982.543.221

Email: dsthanhhuyentq1992@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Giáng Hương

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ, BS Sản Nhi

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0972 838 976

Email: tranthigianghuongtytq@gmail.com

Họ và tên: Lê Kim Việt

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ, BS CKII QLTCYT

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912 453 627

Email: thsviet@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Hường Hoa

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Dược học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983 231 974

Email: hoalethihuong@ gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Uyển

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Sinh hóa

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Linh

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ TCQL Dược

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Hoàng Đức Mạnh

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Hóa lý

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Hồ Phương Thúy

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Đinh Thị Yến

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

 

Họ và tên: Trần Thị Bích

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Phạm Thị Giang

Chức danh, chuyên ngành: BS CKI Sản khoa

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Hóa dược

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Phúc Nghĩa

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Hóa dược

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Đỗ Tiến Lâm

Chức danh, chuyên ngành: Tiến sĩ Hóa hữu cơ

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Ninh Thị Minh Thoa

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Lê Thị Thủy

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Tổ chức quản lý Dược

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Thảo

Chức danh, chuyên ngành: Thạc sĩ Dược học

Chức vụ: Giảng viên

SĐT:

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên