Khoa Y - Dược được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHTTr ngày 14/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, là đơn vị đào tạo chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Trường Đại học Tân Trào, có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y Tế và quy định của Trường Đại học Tân Trào.

I. Chức năng

1. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo trình độ đại học, sau đại học các lĩnh vực thuộc khối ngành khoa học sức khỏe (Sinh - Y - Dược học) và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao, phát triển sản phẩm đạt chuẩn của Bộ Y tế.

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ KH&CN; tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào.

II. Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức đào tạo trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào cấp bằng trong lĩnh vực Y - Dược theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào; tham gia tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, nâng cao trình độ KH&CN trong lĩnh vực liên quan.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu KH&CN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực Y - Dược; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức về lĩnh vực Y - Dược;

b) Triển khai ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu KH&CN trong hoạt động đào tạo, y tế và thực tiễn đời sống.

3. Đối ngoại

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và triển khai KH&CN, giao lưu hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước.

4. Tư vấn và dịch vụ

a) Tổ chức tư vấn về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ sinh viên các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học Y - Dược;

b) Cung cấp dịch vụ về y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển sản phẩm thuốc, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Triển khai mô hình kết hợp giữa Khoa – Phòng khám Đa khoa Tân Trào trong các hoạt động chuyên môn; phối hợp thực hiện các đề án xây dựng, phát triển và vận hành Phòng khám Đa khoa Tân Trào.

6. Liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào trong triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của Trường Đại học Tân Trào.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào giao.

III. Các ngành đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng người học có trình độ Đại học, Cao đẳng khối ngành chăm sóc sức khỏe.

IV. Danh sách giảng viên

 

Họ và tên: Đỗ Công Ba

Chức vụ: Phụ trách khoa, Giảng viên

Điện thoại: 0916.549.990

Email: congbacdsp@gmail.com

Họ và tên: Vũ Đức Mối

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giáo sư, Tiến sĩ  Bác sĩ, Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0903.418.992

Email: vdmoi@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Phó giáo sư, Tiến sĩ  Bác sĩ,   Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0865.474.808

Email: pgstuyetyduoc@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Tiến Vững

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0912.567.678

Email: tienvung@gmail.com

 

Họ và tên: Lư Quốc Hùng

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên

Điện thoại: 0937.777.976

Email: luhung5476@ gmail.com

 

Họ và tên: Lưu Văn Dưỡng

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, Giảng viên

Điện thoại: 0913.533.791

Email: thsduongtq@gmail.com

Họ và tên: Trần  Thị  Phượng

Chức vụ: Chuyên gia cố vấn, giảng viên

Điện thoại: 0982.383.988

Email: phuongtran4288@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Đức Đại

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Giảng viên

Điện thoại: 0982.925.330

Email: ducdaitq@gmail.com

Họ và tên: Chu Quỳnh Mai

Chức vụ: Phụ trách Bộ môn Điều dưỡng, Giảng viên

Điện thoại: 0984.732.562

Email: maiquynhtytq82@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Phụ trách Bộ môn Dược, Giảng viên

SĐT: 0915.021.086

Email: vanthang.edu.vn@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: 0915.140.903

Email: nguyenhuongtamtq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Tâm Hiếu

Điện thoại: 0912.716.160

Email: vutamhieu@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: 0363.123.302

Email: nguyennguyetdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền

SĐT: 0914.501.998

Email: hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Ngân

SĐT: 0974.186.298

Email: huyenngan90@gmail.com

Họ và tên: Trần Ngọc Đức

SĐT: 0968.102.559

Email: ductran7295@gmail.com

Họ và tên: Lê Mỹ Duyên

SĐT: 0966.675.819

Email: lemyduyen02.1997@gmail.com

Họ và tên: Niên Thị Thiện Mỹ

SĐT: 0326.817.190

Email: nttmy0896@tuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

 Emai: dungnguyen268@gmail.com

Điện thoại: 0389.908.238

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy An

Điện thoại: 0983.125.924

Email: nguyenthuyan87@ gmail.com

 

Họ và tên: Lê Thị Hường Hoa

Điện thoại: 0983.231.974

Email: hoalethihuong@ gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Uyển

Điện thoại: 0904.399.254

Email:thuuyen@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Linh

SĐT: 0988.365.326

Email:nguyenduylinh@gmail.com

 

Họ và tên: Hoàng Đức Mạnh

SĐT: 0986.265.369

Email:ducmanhtt@gmail.com

 

Họ và tên: Hồ Phương Thúy

SĐT: 0903.564.123

Email:hophuongthuy321@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền

SĐT: 0916.325.658

Email:nguyenhuyen@gmail.com

 

Họ và tên: Đinh Thị Yến

SĐT: 0977.265.354

Email:dinhthiyensp@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Thị Bích

SĐT: 0123.325.698

Email:tranthibichtr@gmail.com

 

Họ và tên: Phạm Thị Giang

SĐT: 0978.264.548

Email:phamgiang@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

SĐT: 0987.254.165

Email:nguyenthao34@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Phúc Nghĩa

SĐT: 0945.456.213

Email:nguyenphucnghia00@gmail.com

 

Họ và tên: Đỗ Tiến Lâm

SĐT: 0979.254.358

Email:dotienlamhtc@gmail.com

 

Họ và tên: Ninh Thị Minh Thoa

SĐT: 0867.563.478

Email:ntmthoa@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Thị Thùy

SĐT: 0963.568.547

Email:lethithuysd@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Thảo

SĐT: 0978.325.269

Email:lethingocthaoky@gmail.com

 

Họ và tên: Vũ Đức Lợi

SĐT:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên

SĐT:

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên