Đại hội Chi bộ phòng Quản lý sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 19/03/2020, chi bộ phòng Quản lý sinh viên long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.