1. Thông tin giới thiệu về đơn vị:

Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp được thành lập tháng 4 năm 2012 theo Quyết định 404/QĐ-CĐTQ ngày 9/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang (Nay là Trường Đại học Tân Trào). Khoa có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học các ngành: Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi –thú y; cao đẳng các ngành: Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng.

Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại Khoa gồm có 15 người, trong đó có 02 tiến sỹ, 04 đang làm nghiên cứu sinh, 06 trình độ thạc sỹ. Ngoài ra còn có sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, tiến sỹ thỉnh giảng của các trường Đại học trong nước.

* CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:

Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và làm các dịch vụ đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật, hợp tác Quốc tế.

Nhiệm vụ:

- Đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng với các loại hình đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông;

- Đào tạo lại, đào tạo nâng cao, liên kết đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế - xã hội tại địa phương'

 - Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục;

- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

 - Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo các lĩnh vực thuộc Khoa giảng dạy;

- Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khả năng tiếp cận với các KHKT mới từ đó áp dụng vào giảng dạy tốt hơn thông qua việc đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

 - Tổ chức hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của khu vực;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường phân công

2.Thông tin của cá nhân:

Họ và tên: Vi Xuân Học

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng khoa (Phụ trách)

Điện thoại: 0948.534.109

Email: Hocvibm@gmail.com
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0914.051.037

Email: Minhhuetkt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916.307.222

Email: nguyenthuhien1970@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hoàn

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0374.699.345

Email: thuhoan225@gmail.com

Họ và tên: Vũ Đăng Cang
Chức vụ:  Giảng viên
Điện thoại: 0913.522.197
Email: vucangtq@gmail.com

Họ và tên: Đào Thị Thu Hà

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0359.100.660

Email: daothuhavfu@gmail.com

 

   

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên