Đại hội Công đoàn bộ phận Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
Ngày 24/8/2018, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, giảng viên Công đoàn bộ phận Lý luận chính trị có tư tưởng chính trị vững vàng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn trường, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các Công đoàn viên.

Toàn cảnh Đại hội

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Hà Thị Thu Trang giữ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 100% phiếu tán thành.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị chúc mừng đồng chí Hà Thị Thu Trang