Chương trình hội thảo khoa học quốc tế
 
“Đánh giá học sinh tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực - Giải pháp phù hợp của các cơ sở đào tạo giáo viên tại Việt Nam và một số nước ASEAN” Thời gian: ngày 22 tháng 5 năm 2015 Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

 

STT

Thời gian

Nội dung

          Thực hiện

I

Từ 8h00 – 9h00

Phiên khai mạc (Tại Hội trường lớn)

Ban Tổ chức

1

8h00 – 8h15

Văn nghệ chào mừng

                   

2

8h15 - 8h30

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Thông qua lịch trình Hội thảo; Thông qua Chủ tịch đoàn và Thư kí

 

3

8h30 – 8h45

Phát biểu khai mạc Hội thảo

     

4

8h45 – 9h00

Trình bày Báo cáo đề dẫn

                

II

9h00 – 10h30

 Phiên toàn thể (Tại Hội trường lớn)

 

- Ban Tổ chức

- Báo cáo viên

1

9h00 – 9h45

Trình bày báo cáo tham luận

                

2

9h45 -10h00

 Nghỉ giữa giờ

 

3

10h00 – 10h30

 Thảo luận; phân công các Tiểu ban

      

III

10h30 – 11h30

Các Tiểu ban thảo luận (Tại phòng 405 nhà A, phòng 205 nhà C)

- Ban Tổ chức

- Báo cáo viên

1

10h30 – 11h30

Tiểu ban 1. Chủ đề: “Vấn đề tiếp cận năng lực trong kiểm tra, đánh giá”

Tiểu ban 2. Chủ đề: Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ”

 

2

11h30 – 13h30

Nghỉ trưa

 

3

13h30 – 15h00

Các Tiểu ban tiếp tục thảo luận

 

4

15h00 – 15h30

Nghỉ giữa giờ

 

IV

15h30 – 16h30

Phiên Tổng kết (Tại Hội trường lớn)

Ban Tổ chức

1

15h30 – 15h40

Tổng kết các vấn đề đặt ra trong Tiểu ban 1

                

2

15h40 – 15h50

Tổng kết các vấn đề đặt ra trong Tiểu ban 2

                

3

15h50 – 16h15

Tổng kết khoa học Hội thảo

                

4

16h15 – 16h30

Phát biểu kết thúc Hội thảo

 

 

        * Tùy vào điều kiện cụ thể, Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều chỉnh nội dung và thời gian cho phù hợp.

        * Kí kết Biên bản ghi nhớ với Đại học Bắc Philippin: (có chương trình riêng)

        * Đi thực tế tại một số cơ sở giáo dục và tham quan một số địa danh của Việt Nam: (có chương trình riêng)

Trường ĐH Tân Trào