Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên Tiếng Anh các cấp và trình độ đào tạo
 
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên Tiếng Anh. Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đã phối hợp với Trường ĐHSPHN 2, Tổ chức Cengage Learning Vietnam và các trường ĐH-CĐ trong cả nước tổ chức “Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo.” Thực hiện quyết định số 1807/QĐ-ĐHTTr ngày 25/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, từ ngày 3/10/2015 đến 4/10/2015 giảng viên Khoa ngoại ngữ đã tham gia hội thảo tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

Mục đích của Hội thảo là đánh giá lại các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, tập huấn cho các trưởng khoa, tổ trưởng Bộ môn tiếng Anh của các trường ĐH-CĐ trong cả nước có chức năng bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về các giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá trong công tác này.

Nội dung của Hội thảo đã  tập trung vào các lĩnh vực: thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và các giải pháp (về chương trình, nội dung, phương pháp; về chính sách, quản lý, xây dựng kế hoạch và giám sát đánh giá...) nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giảng viên dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ, sinh viên không chuyên ngữ và giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh theo hướng đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của người học; những thành tựu và hạn chế, kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp; tập huấn sử dụng tài liệu: “Khung năng lực giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam: Hướng dẫn áp dụng trong giảng dạy”.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Tiểu ban 1 ( Danh cho khối ĐH và CĐ) do PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Phó Hiệu trưởng ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội, Cán bộ quản lý Đề án 2020 chủ trì: Với nội dung đánh giá thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giảng viên dạy sinh viên chuyên ngữ, sinh viên không chuyên và giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh đảm bảo đạt chuẩn đầu ra cho người học.

Lương Mạnh Hà