Thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất
 
Thư mời Viết bài tham dự Hội thảo khoa học: “Đánh giá học sinh tiểu học bằng phương pháp tiếp cận năng lực - Giải pháp phù hợp của các cơ sở đào tạo giáo viên tại Việt Nam và một số nước ASEAN”

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Trường Đại học Tân Trào (Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học: “Đánh giá học sinh tiểu học bằng phương pháp tiếp cận năng lực (đánh giá không cho điểm) - Giải pháp phù hợp của các cơ sở đào tạo giáo viên tại Việt Nam và một số nước ASEAN”.

Nội dung chính của Hội thảo là trao đổi về Phương pháp đánh giá học sinh phổ thông nói chung và cấp tiểu học nói riêng của Việt Nam và một số nước ASEAN hiện nay; đề xuất các giải pháp phù hợp về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ sở giáo dục đại học, những khó khăn cần tháo gỡ trong việc đánh giá học sinh tiểu học đối với giáo viên thuộc ba vùng khó khăn của Việt Nam là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hội thảo mời sự tham gia của các trường đại học Việt Nam và một số nước ASEAN, các nhà khoa học, quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy bậc Tiểu học.

- Thời gian hội thảo 01 ngày (dự kiến 22/5/2015). Nhận bài tóm tắt (không quá 100 từ) trước ngày 10/3/2015. Nhận toàn văn bài viết (không quá 8 trang A4) trước ngày 10/4/2015.

- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

- Hình thức bài viết tham dự hội thảo: format A4 paper; Font Times New Roman; Size 13, Margins: top, right, bottom 2,0cm, left 3,0cm; Line spacing: single.

Tác giả hoặc ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email để Ban tổ chức tiện liên lạc.

          - Địa chỉ liên hệ gửi bài:

        + Bà Trương Thị Hoài Linh, Mobi: +84 915.395.559, email: hoailinhtq@gmail.com;

        + Bà Phạm Kiều Trang, Mobi: +84 914.966.689, email tkp.trangkieu@gmail.com;

      Trường Đại học Tân Trào rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của quý khách và hân hạnh được đón tiếp.

(Ghi chú: Đại biểu của các trường đại học khối ASEAN và các nước khác sẽ được Trường Đại học Tân Trào chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam).

File PDF

TS Nguyễn Bá Đức