Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào (tiền thân là khoa Giáo dục Tiểu học và Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐH Tân Trào). Khoa hoạt động theo mô hình trường Đại học kèm theo Quyết định  số1605/ QĐ- HT ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo giáo viên bậc Tiểu học, Mầm non đảm bảo chất lượng cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trên toàn quốc.

Hiện tại, Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non đang đào tạo sinh viên các hệ Chính quy, VLVH trình độ Cao đẳng, Đại học và dạy Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào. Khoa gồm 03: Tổ chuyên môn Giáo dục mầm non, tổ chuyên môn Ngữ văn và tổ Toán với 21 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (có 03 giảng viên chính, 05 Tiến sĩ và có giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước). Giảng viên của khoa có bề dầy kinh nghiệm và thực tế giảng dạy trong việc đào tạo nguồn nhân lực về giáo viên tiểu học, mầm non đáp ứng nhu cầu xã hội.

I. Chức năng

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn đào tạo ngành GD Tiểu học – Mầm non tại Trường Đại học Tân Trào theo kế hoạch và quy định của Nhà trường

II. Nhiệm vụ

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường và có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo trong nhà trường.

3. Quản lí giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

2. Hệ cao đẳng

- Chính quy

- Vừa làm vừa học

IV.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo;

Được tuyển dụng làm giáo viên bộ môn dạy học ở cấp Tiểu học; giáo viên mầm non.

Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ  thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục mầm non; Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán cấp Tiểu học; Mầm non.

 

Họ và tên: Vũ Thị Kiều Trang

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng khoa

Điện thoại: 0915395113

Email: baotrangvk@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Trưởng môn GDMN

Điện thoại: 0914 786 357

Email: thuykmn@gmail.com

Họ và tên: Bùi Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Phó trưởng Khoa - Trưởng môn Ngữ văn

Điện thoại: 0978759467 - 0855113664

Emai: buianhtuyettq@gmail.com

Họ và tên: Phùng Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0987.196.875

Email: phungthithanhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 09142155698

Email: haiyencdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915905499

Email: huongkiencdtq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916844333

Email: lansptq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Xuân

Chức vụ: Giảng viên - Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0398474905

Email: xuandungcdsptq@gmail.com

Họ và tên: Bùi Khánh Ly

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916844253

Email: buikhanhlytq@gmail.com

Họ và tên: Đinh Thị Lương

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0387 373 085

Email: dinhthiluong83@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Như Mai

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

Điện thoại: 0913194889

Email: nguyennhumaicdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Vui

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982091642

Email: nguyenvuisp@gmail.com

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

Điện thoại: 0979986993

Email: anhnguyetk61gdmn@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Thùy Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915081005

Emai: hoahuetay83tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Chức vụ: Giảng viên

.Điện thoại: 0966 33 88 28

Email: nguyenthuycdtq88@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên –  Phó chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0989504152

Emai: huongvu1985@gmail.com

Họ và tên: Trương Mỹ An Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0972320799

Emai: truongmyanngoc87@gmail.com

Họ và tên: Lê Danh Tuyên

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0964943379

Emai: ledanhtuyen28987@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0964 873 284

Email: hongchuyennnvn.tn@gmail.com

Họ và tên: Linh Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0985172862

Email: linhloan862@gmail.com

Họ và tên: Nông Thị Huyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 710 887

Email: nonghuyencdtq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977 157 527

Email: phamhuyen369@gmail.com

 

 VIII. Địa chỉ liên hệ

 

- Văn phòng khoa tại tầng 3, nhà A -  trường Đại học Tân Trào

- Điện thoại: 0273.890.174

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên