Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tân Trào, được sáp nhập từ ba khoa: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Tự nhiên - Kĩ thuật - Công nghệ và Khoa Ngoại ngữ theo Quyết định số 638/QĐ-HT ngày 15  tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào. Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên bậc Trung học Cơ sở; đào tạo cán bộ một số chuyên ngành ngoài sư phạm như: Văn học - Truyền thông; Vật lí - Môi trường đảm bảo chất lượng cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trên toàn quốc.

Hiện tại, Khoa Khoa học Cơ bản đang đào tạo các hệ thuộc trình độ Cao đẳng, Đại học và phối kết hợp các đơn vị trong trường tham gia giảng dạy Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào; Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục ở trường phổ thông.

Khoa gồm 6 tổ bộ môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí; Toán học; Vật lí; Hóa - Sinh; Tin học; Ngoại ngữ.  Đội ngũ giảng viên của khoa gồm 22 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (có 04 giảng viên chính, 03 Tiến sĩ và có 6 giảng viên đang làm luận án nghiên cứu sinh trong nước), có nền tảng tri thức tốt và nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài sư phạm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

I. Chức năng

Khoa Khoa học Cơ bản là khoa chuyên môn có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo giáo viên Trung học cơ sở và đà tạo một số ngành ngoài sư phạm của trường Đại học Tân Trào.

II. Nhiệm vụ

Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường và có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện các Chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học, các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu và kế hoạch chung của trường Đại học Tân Trào;

2. Quản lí giảng viên, sinh viên, học viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

3. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra và nội dung chi tiết các chương trình đào tạo thuộc khoa;

4. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy tương ứng với các học phần do khoa phụ trách;

5. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

6. Vận dụng sáng tạo và có hiệu quả các phương pháp dạy học tại trường theo quy chế đào tạo và quy định của Trường Đại học Tân Trào;

7. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì các phương tiện, thiết bị thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học phục vụ, hỗ trợ dạy học;

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên thuộc khoa.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học, liên thông

2. Hệ cao đẳng

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học, liên thông

IV.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo;

Được tuyển dụng làm giáo viên bộ môn dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp; cán bộ thuộc lĩnh vực nghiên cứu, phê bình văn học; các ngành văn hóa, thông tin, truyền thông, báo chí, ngành vật lí, môi trường.

Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc chuyên ngành giáo dục Trung học cơ sở, nghiên cứu văn học, công tác truyền thông, quản lí giáo dục, văn hóa và trở thành cán bộ cốt cán của các ngành này.

V. Danh sách giảng viên

Họ và tên: Cao Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên chính -  Trưởng bộ môn Vật Lý - Trưởng khoa

Điện thoại: 0912174355

Email: ctanh.iop@gmail.com

Họ và tên: Triệu Thị Linh

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0904401983

Email: trieulinhtq@gmail.com  

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nga

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Toán - Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0945737088

Emai: tuyetnga.sp@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng bộ môn Sinh-Hóa  - Giảng viên chính

Điện thoại:0983045661

E-mail: tuyettq71@gmail.com    

Họ và tên: Lê Văn Hùng

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tin học - Giảng viên

Điện thoại: 0973512275

E-mail: lehung231187@gmail.com.

Họ và tên: Phạm Thục Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 591 268

E-mail: thucanhcdtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Thương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983586193

Email: hoangthilethuong@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hồng Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949198118

Email: tranhongdungcdtq@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Thị Thuý Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 466 682

E-mail: thuylanttu@gmail.com

Họ và tên: Mai Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979409679

Email: maihiencdtq@gmail.com

Họ và tên: Dương Thị Ngữ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.015.621

Địa chỉ mail: duongthingu@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Thu Nga

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0977.019997

Email: lengatq2014@gmail.com

Họ và tên: Bùi Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0163 3103 938

E-mail: builan.ngoaingu@gmail.com

Họ và tên: Đồng Thị Xuân Dung

Chức vụ: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ - Giảng viên

Điện thoại: 0914 599 982

E-mail: dongdungtq@gmail.com

Họ và tên: Bùi Thị Hoàng Huệ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985 677 558

E-mail: hoanghuecdtq@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Trưởng bộ môn ngoại ngữ

Điện thoại: 0942 818 816

E-mail: sy290110@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0983981399

Email: nguyenlancdtq@gmail.com

Họ và tên: Lê Thiếu Tráng

Chức vụ: Trưởng bộ môn toán

Điện thoại:0912.504.010

E-mail:lttrang0466@tuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Hà Thị Chuyên 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0356265953

Email: hoahoctro8387@gmail.com

Họ và tên: Phạm Tiến Trọng

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0356.506.319

 Email:thuydungthnn@gmail.com

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên