Khoa Tâm lí - Giáo dục trực thuộc trường Đại học Tân Trào, được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ – ĐHTTr ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Tâm lí giáo dục và Công tác xã hội; tầng 4; nhà A, trường Đại học Tân Trào

Điện thoại: 02073 890 173

 Chức năng

- Đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chuyên môn.

- Nghiên cứu khoa học các cấp.

- Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

 Nhiệm vụ

-  Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhân viên ngành công tác xã hội; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các trường phổ thông; Giảng dạy các môn nghiệp vụ cho học viên, giảng viên các cơ sở giáo dục, các trường Cao đẳng, Đại học không qua sư phạm; Phổ biến các kiến thức Tâm lí học – Giáo dục học cho cộng đồng.

- Nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu; Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Quản lý giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

 Ngành đào tạo

- Ngành Công tác xã hội (hệ Đại học chính quy)

- Ngành Công tác xã hội ( hệ Đại học VLVH)

Ví trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm tại:

- Các trường học, bệnh viện, tòa án,…

- Các dự án với người nước ngoài trong việc trợ giúp cho những người yếu thế (trẻ mồ côi, người khuyết tật, người nghèo,…)

- Mở Trung tâm riêng (tham vấn, tư vấn về các lĩnh vực khác nhau)

- Các cơ quan của ngành Lao động thương binh và Xã hội từ cấp xã/phường đến trung ương.

- Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Hội liên hiện phụ nữ, Hội chữ thập đỏ,…

- Các cơ quan nghiên cứu về các lĩnh vực xã hội

- Các cơ sở đào tạo ngành CTXH

- Cung cấp các dịch vụ xã hội, tham vấn tâm lý.

- Giảng dạy và nghiên cứu Công tác xã hội.

- Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông…

2. Danh sách cán bộ giảng viên

Họ và tên: Hà Mỹ Hạnh

Chức vụ: Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0394565522

Email: hamyhanhedu@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0388667668

Email: thuhuyen77tq@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Minh Đức

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01683.258.076

Email: duc20082011@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Đoan Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983.493483

Email: trangtldhtantrao@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.356 345

Email: nguyethatl41@gmail.com

Họ và tên: Mã Ngọc Thể

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915.865.668

Email: mangocthe@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0976.951.788

Email: chumynga82@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0865687889

Email: nguyenhangtq1989@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ: Chuyên viên - Chủ tịch Hội SVVN

Điện thoại: 0354.086.205

Email: nguyenthuy.hssv@gmail.com

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên