Lịch công tác tuần 3 (từ ngày 17-01-2022 đến ngày 23-01-2022)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
17-01-2022

8h00. HT họp tại UBND tỉnh.

Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giao đột phá 2021.

14h00. Công bố QĐ và trao GCN KĐCL 3 chương trình ĐT. HT 508, Nhà A1.

TP dự: CT HĐT, BGH, LĐ các đơn vị, đoàn thể; đại diện CBGV (80 người - Phòng KT&KĐCL dự kiến và thông báo cho các đơn vị).

Chuẩn bị: KT&ĐBCL, HCQT, TT TH-NN.

Thứ ba
18-01-2022
Thứ tư
19-01-2022

14h00. Thảo luận về Quy chế CTNB. P.họp 210, Nhà A1.

TP: TS. NK Hoàn (chủ trì), TS. Vũ Q Loan, CTCĐ trường, trưởng các đơn vị.

Chuẩn bị và báo cáo: TrP. KHTV (chuyển Dự thảo cho các thành viên dự họp trước ngày 18/01/2021).

Thứ năm
20-01-2022
Thứ sáu
21-01-2022

8h00. NCS. Nguyễn Mỹ Việt bảo vệ LATS cấp trường.

Địa điểm: Trường ĐH TDTT Từ Sơn, B.Ninh.

Dự bảo vệ: HT, TrP. QLKH&HTQT, Tr.thông.

Thứ bẩy
22-01-2022
Chủ nhật
23-01-2022

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên