Cẩm nang bảo vệ sức khỏe phòng chống Covid-19
 
Trong tình hình dịch bện Covid 19 đang có diễn biến phức tạp trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Trước tình hình cấp bách đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, toàn thể người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và bạn đọc quyển sách "Cẩm nang bảo vệ sức khỏe phòng chống Covid - 19" như một phần góp sức trong việc đẩy lùi dịch Covid - 19 của đất nước.