Chuyện xưa bên lán Nà Nưa
 
Kính thưa Bác Hồ muôn vàn kính yêu! Hôm nay ngày 19/5, ngày sinh nhật Bác tròn 130 tuổi. Chúng con hướng về Bác với tình cảm muôn vàn nhớ thương, bằng tất cả sự thành kính, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn.

 

 

Hà Linh