Gia đình - Nơi để yêu thương và được yêu thương
 
Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001 – 28/06/2018), Chúng tôi trân trọng gửi đến quý bạn đọc quyển sách: "Gia đình nơi để yêu thương và được yêu thương".