Giới thiệu sách: Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc
 
Trình bày: Đỗ Diệu Ly, học sinh lớp 5A trường Phổ thông Tuyên Quang