Giới thiệu tác phẩm: Quân đội Nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng hiếu với dân
 
Tác giả: Ngô Xuân Lịch. Thực hiện: Thư viện Quân đội - Bộ Quốc phòng. (Chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2020)