Tài liệu miễn phí tại thư viện UTE
 
Hiện nay, Thư viện UTE đã chia sẽ đọc toàn văn nguồn tài liệu nội sinh UTE - CSDL Đồ án tốt nghiệp, Luận văn, Luận án, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Kỷ yếu hội thảo,.. trên hệ thống STINET

Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – STINET được xây dựng nhằm mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tính đến năm 2020, Hệ thống đã liên kết dữ liệu của 39 đơn vị là các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện trên địa bàn TP.HCM.

Hiện tại, dữ liệu trên hệ thống gồm có: hơn 444.000 tài liệu thư mục, trong đó có hơn 106.000 tài liệu toàn văn bao gồm: đề tài nghiên cứu, sách, luận văn luận án, ấn phẩm định kỳ, tài liệu hội nghị hội thảo,… Đặc biệt, hệ thống cho phép người dùng tra cứu và truy cập đến các tài liệu toàn văn được chia sẻ tại các đơn vị thành viên theo cơ chế mở và không thu phí.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Hệ thống, quý bạn đọc có thể xem hướng dẫn dưới đây: