Họ và tên Ảnh

 Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

Chức vụ: Trưởng ban

 

Họ và tên: Lưu Văn Dưỡng - Bác sĩ CK II

Chức vụ: Phó Trưởng ban

 

Họ và tên: Lê Kim Việt - Bác sĩ CK II

Chức vụ: Phó Trưởng ban thường trực, Trưởng phòng khám

 

Họ và tên: Trần Thị Giáng Hương - Bác sĩ CK I

Chức vụ: Thành viên, Phó trưởng phòng khám (Phụ trách)

 

Họ và tên: Trương Thị Hợp

Chức vụ: Thành viên

 
Họ và tên: Đặng Thị Huyền
Chức vụ: Thành viên – Kế toán PK89
 

Họ và tên: Vũ Thị Út Gấm

Chức vụ: Cán bộ Y tế học đường

Điện thoại: 0982061828

Email:

Họ và tên: Hoàng Hồng Hạnh

Chức vụ: Cán bộ Y tế học đường

Điện thoại: 0984926849

Email:

Họ và tên: Đinh Thị Thu Hiền

Chức vụ: Cán bộ Y tế học đường

Điện thoại: 0962243999 

Email:  

Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng

Chức vụ: Đại học Điều dưỡng

Điện thoại:   01278 432 555

 Email: nvdungtq94@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyển

Chức vụ: Nhân viên

 Điện thoại: 0982 967 198

Email: quyenytkt@gmail.com

Họ và tên: Lâm Hải Hà

Chức vụ: Thành viên

 

Họ và tên: Ma Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Thành viên

 

Họ và tên: Đào Lan Phương

Chức vụ: Thành viên

 

Họ và tên: Phạm Minh Hải

Chức vụ: Thành viên

`

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Thành viên

 

Họ và tên: Vũ Nhã Phương

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0379 227 581

 Email:   

Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm

Chức vụ: Thành viên

 

Họ và tên: Ngô Thanh Huyền

Chức vụ: Thành viên

 

Họ và tên: Lê Văn Thiện

Chức vụ: Bác sĩ Đa khoa

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên