1. Chức năng

Phòng khám Đa khoa Đại học Tân Trào (Phòng khám) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Trường Đại học Tân Trào (ĐHTT), hoạt động theo hướng tự chủ về chi thường xuyên, có con dấu và tài khoản riêng.

Phòng khám có chức năng triển khai các hoạt động phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (NCKH) và thực hành thực tập của sinh viên ngành y-dược. Thực hiện khám, chữa bệnh theo nhu cầu của xã hội.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng các mô hình thực hành, thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên khối ngành y-dược.

- Tham gia đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên và cán bộ, viên chức khối ngành y tế và các ngành khác.

- Triển khai các hoạt động dịch vụ, khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

- Quản lý thiết bị, tài sản, tài chính của phòng khám theo chức trách, nhiệm vụ được giao và theo các quy định của nhà nước.

- Hoạt động của Phòng khám thực hiện theo Quy chế Chi tiêu nội bộ do Phòng khám xây dựng và ban hành trên cơ sở quy định của Nhà nước và của Trường ĐHTT.

3. Tổ chức bộ máy, nhân sự

Lê Hồng Sinh 

Cử nhân điêu dưỡng

Kỹ thuật viên X-quang

Nguyễn Việt Dũng

Dược sĩ đại học

Hoàng Lan Nghiệp

Điều dưỡng Răng hàm mặt

Nguyễn Thị Luyến

Điều dưỡng viên

Lương Thanh Tùng

BS chuyên khoa răng hàm mặt

Lâm Hải Hà

Cử nhân Điều dưỡng

Giang Thị Hồng Nhung

Cử nhân xét nghiệm

Đinh Thị Thu Hiền

Cử nhân điều dưỡng

Nguyễn Thị Quyển

Nguyễn Tuyết Mai

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Hoàng Hồng Hạnh

Cử nhân Điều dưỡng

Vũ Nhã Phương

Cử nhân Điều dưỡng

Vũ Thị Út Gấm

Dược sĩ Đại học

 

Đặng Thị Huyền

 

 

 

Ma Thị Ngọc Ánh

 

 

 

Ngô Thanh Huyền

 

 

 

Trần Thị Mai Nhung

 

 

 

Phạm Quang Thái

 

 

 

Ngô Thế Quang

 

 

 

Đào Lan Phương

 

 

 

Phạm Thị Ngân

 

 

 

Nguyễn Nam Khánh

 

 

 

Nguyễn Duy Linh

 

 

 

Phạm Văn Thương

 

 

 

Nguyễn Trọng Văn

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên