Thư mời viết bài Hội thảo''Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông''
 

Thông tin chi tiết xem tại đây