Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Tân Trào: Đào tạo gắn kết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm tối đa cho sinh viên
 
“Đào tạo gắn kết thực tiễn, tăng cường trải nghiệm tối đa” là phương châm đào tạo được Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Tân Trào đặc biệt chú trọng. Việc gắn đào tạo lý thuyết trên giảng đường với các chương trình thực hành, trải nghiệm thực tế giúp sinh viên tiếp cận, làm quen với nghề và môi trường làm việc sau này đảm bảo ra trường có thể thích ứng ngay với công việc.

Khoa Văn hóa Du lịch luôn định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Để xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với thực tế và đáp ứng nhu cầu của xã hôi, Khoa không ngừng rà soát, lấy ý kiến của người học và các bên liên quan để chương trình đào tạo luôn phù hợp và bắt kịp xu hướng của thế giới. Đội ngũ giảng viên phải luôn đổi mới trong phương pháp giảng dạy, đánh giá để phát triển tối đa nhất năng lực nghề nghiệp cho người học.

Hội nghị lấy ý kiến và rà soát chương tình đào tạo của Khoa Văn hoá - du lịch

Khoa chú trọng định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất

Bên cạnh xây dựng chương trình đào tạo chất lượng, việc tạo ra sân chơi học thuật, hoạt động ngoại khóa… dành cho sinh viên cũng cần được chú trọng, đẩy mạnh. Đây chính là cơ hội để người học được rút ngắn khoảng các giữa lý thuyết và thực tế; tự tin thể hiện năng lực, khai phá bản thân để phát triện toàn diện hơn. Trở thành sinh viên của Khoa, người học sẽ được tham gia vào các học phần chuyên ngành và nghiệp vụ, trong đó người học không chỉ được thao tác ngay các kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc vận dụng lý thuyết vào thực tế mà còn qua hoạt động trải nghiệm.

Sinh viên Khoa văn hoá - Du lịch được tăng cường các học phần thực hành, thực tế

 

Sinh viên Khoa văn hoá - Du lịch tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch Biển Việt Nam 

Các hoạt động này cũng giúp sinh viên tiếp xúc trực tiếp với nghề, “va chạm” với nhiều vấn đề, lĩnh lực trong xã hội. Qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bản thân. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào công việc; xem xét, đánh giá khả năng và thẩm định lại bản thân phù hợp với vị trí công việc nào trong chuyên ngành mình đã chọn để có sự đầu tư kỹ lưỡng, trọng tâm hơn cho tương lai của mình.

Từ thực tiễn đã triển khai cũng như căn cứ vào kết quả học tập, sinh viên khoa Du lịch, được các doanh nghiệp đánh giá rất cao về khả năng thao tác các kỹ năng nghề nghiệp và thích nghi nhanh với văn hóa doanh nghiệp, không mất thời gian đào tạo lại. Kết quả đó càng củng cố vững chắc hơn cho định hướng đào tạo gắn kết thực tiễn của Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Tân Trào trong thời gian tới.