Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy, đợt tuyển sinh bổ sung 1, năm 2023
 
Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điểm trúng tuyển Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển
01057017 Kình Thị Hải An 27/01/2005 Nữ 20.2 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09006208 Đinh Thị Vân Anh 14/07/2004 Nữ 26.83 7140201 Giáo dục Mầm non
18014239 Nguyễn Thị Lan Anh 20/07/2005 Nữ 26.45 7140202 Giáo dục Tiểu học
28012855 Quách Thị Lan Anh 10/10/2005 Nữ 27.31 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004785 Triệu Mai Anh 26/08/2005 Nữ 27.63 7140202 Giáo dục Tiểu học
62005370 Lường Thị Phương Anh 24/10/2005 Nữ 25.54 7140209 Sư phạm Toán học
09001140 Hoàng Tuấn Anh 30/12/2005 Nam 19.4 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
28004359 Nguyễn Thị Vân Anh 29/06/2003 Nữ 21.15 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09000576 Nguyễn Trâm Anh 08/12/2005 Nữ 16.65 7340301 Kế toán
22013572 Trần Tuấn Anh 16/07/2005 Nam 22.1 7480201 Công nghệ thông tin
  Đỗ Hoàng Huyền Anh 08/12/2005 Nữ 21.65 7720301 Điều dưỡng
  Đinh Ngọc Ánh 10/10/2005 Nữ 21.75 7140201 Giáo dục Mầm non
09005189 Tạ Thị Ngọc Ánh 12/07/2005 Nữ 27.12 7140202 Giáo dục Tiểu học
29021935 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/02/2005 Nữ 27.29 7140209 Sư phạm Toán học
09002529 Dương Hồng Ánh 30/08/2004 Nữ 23.05 7340301 Kế toán
09001159 Trịnh Phương Ánh 27/10/2005 Nữ 17.5 7340301 Kế toán
12006089 Hoàng Thị Bài 30/09/2005 Nữ 26.83 7140201 Giáo dục Mầm non
09002748 Hà Nhân Bằng 21/10/2005 Nam 26.83 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004555 Trần Văn Bảo 19/06/2005 Nam 21.75 7140201 Giáo dục Mầm non
14004357 Sồng Thị Mấy Bâu 08/04/2004 Nữ 19.85 51140201 Giáo dục Mầm non
14004261 Lầu Thị Bi 25/08/2005 Nữ 18.25 51140201 Giáo dục Mầm non
  Nguyễn Thị Bình 12/03/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
10005861 Hoàng Thị Bình 01/03/2005 Nữ 27.66 7140217 Sư phạm Ngữ văn
09004556 Nguyễn Thanh Bình 22/08/2005 Nữ 22.45 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
05002041 Vù Thị Câu 25/11/2005 Nữ 27.28 7140201 Giáo dục Mầm non
09000610 Hà Thị Huyền Chân 14/10/2005 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09002751 Hà Lê Bảo Châu 02/10/2005 Nữ 26.63 7140202 Giáo dục Tiểu học
09002761 Nguyễn Mai Chi 21/05/2005 Nữ 26.18 7140201 Giáo dục Mầm non
11000016 Nông Thị Kim Chi 18/04/2004 Nữ 23.25 7140201 Giáo dục Mầm non
09003592 Quan Thị Kim Chi 18/10/2005 Nữ 25 7140201 Giáo dục Mầm non
14007440 Lò Thị Chi 25/07/2005 Nữ 26.68 7140202 Giáo dục Tiểu học
16004732 Lê Linh Chi 28/12/2005 Nữ 22.6 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09000593 Nguyễn Mai Chi 02/07/2004 Nữ 19.85 7340301 Kế toán
05000391 Nguyễn Thị Kim Chi 13/02/2005 Nữ 20.25 51140201 Giáo dục Mầm non
09005911 Nguyễn Quyết Chiến 03/12/2005 Nam 20.05 7229042 Quản lý Văn hóa
09000597 Hoàng Thị Chinh 04/02/2004 Nữ 25.57 7140201 Giáo dục Mầm non
09004173 Đỗ Thị Chúc 16/05/2004 Nữ 24.15 7140201 Giáo dục Mầm non
05004472 Phùng Thị Chuyên 09/09/2004 Nữ 25.41 7140201 Giáo dục Mầm non
11002299 Hoàng Thị Chuyên 21/02/2005 Nữ 26.83 7140202 Giáo dục Tiểu học
08004579 Bùi Cao Cường 11/8/2004 Nam 26.63 7140202 Giáo dục Tiểu học
14011070 Tòng Văn Cường 13/09/2005 Nam 25.88 7760101 Công tác xã hội
05004816 Vàng Thị Đan 10/04/2005 Nữ 21.75 7140201 Giáo dục Mầm non
  Ma Đức Hải Đăng 02/02/2002 Nam 22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09004653 Đặng Văn Đạt 06/11/2002 Nam 20.2 7229042 Quản lý Văn hóa
62003926 Lỳ Chúy De 20/04/2005 Nữ 18.25 51140201 Giáo dục Mầm non
14004487 Thào Thị Dênh 03/03/2005 Nữ 22.25 7140201 Giáo dục Mầm non
  Mã Ngọc Diệp 01/11/2005 Nữ 21.75 7140201 Giáo dục Mầm non
09002318 Chẩu Thị Diệp 14/05/2005 Nữ 26.36 7140202 Giáo dục Tiểu học
07002648 Lường Thị Hồng Điệp 26/10/2005 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
14010128 Vì Thị Điệp 21/01/2005 Nữ 22.25 7140201 Giáo dục Mầm non
09002414 Chương Huỳnh Điệp 17/11/2005 Nam 22.95 7480201 Công nghệ thông tin
09004817 Lương Quang Du 04/07/2005 Nam 26.52 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Vi Văn Dự 08/07/2004 Nam 22.45 7480201 Công nghệ thông tin
62001091 Giàng Thị Dùa 01/03/2005 Nữ 24.05 7720301 Điều dưỡng
  Đào Minh Đức 11/02/2005 Nam 23.52 7720301 Điều dưỡng
05000415 Phạm Thùy Dung 01/10/2005 Nữ 24.78 7140201 Giáo dục Mầm non
13001918 Nguyễn Thị Thanh Dung 18/01/2005 Nữ 23.09 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
16006705 Hoàng Thị Thùy Dương 17/05/2005 Nữ 24.17 7140201 Giáo dục Mầm non
07002481 Phìn Bạch Dương 18/10/2005 Nữ 22 7140201 Giáo dục Mầm non
09007781 Vi Thị Thùy Dương 13/05/2003 Nữ 24.87 7140201 Giáo dục Mầm non
09007176 Lê Đại Dương 01/11/2005 Nam 26.36 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004831 Nguyễn Đức Dương 18/01/2004 Nam 21.35 7480201 Công nghệ thông tin
09000660 Phạm Đình Dương 15/05/2002 Nam 21.45 7480201 Công nghệ thông tin
14009964 Vì Văn Dương 15/07/2005 Nam 23.35 7480201 Công nghệ thông tin
09001194 Nguyễn Tùng Dương 27/03/2005 Nam 24.93 7760101 Công tác xã hội
62005409 Lường Đức Duy 07/07/2005 Nam 24.25 7140201 Giáo dục Mầm non
14007501 Lường Thị Yến Duy 12/08/2005 Nữ 22.75 7140201 Giáo dục Mầm non
09002029 Hoàng Ngọc Duy 29/03/2004 Nam 19.55 7340301 Kế toán
62001455 Lành Văn Duy 06/09/2005 Nam 22.95 7480201 Công nghệ thông tin
14004509 Đinh Thị Duyên 28/07/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
09003607 Ma Thị Duyên 01/08/2005 Nữ 25.88 7140201 Giáo dục Mầm non
22001670 Trần Thị Mỹ Duyên 12/09/2005 Nữ 25.71 7720201 Dược học
05004271 Hoàng Thị Duyên 12/02/2005 Nữ 19 51140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Thị Giang 2411/2004 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
08003772 Lương Thị Hương Giang 04/05/2005 Nữ 25.25 7140201 Giáo dục Mầm non
09004201 Nguyễn Bùi Hương Giang 01/09/2005 Nữ 23.3 7140201 Giáo dục Mầm non
  Đặng Thị Thanh Giang 03/06/2004 Nữ 26.68 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Nguyễn Hương Giang 09/06/2005 Nữu 19.45 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09000696 Nguyễn Trường Giang 01/12/2005 Nam 21.05 7480201 Công nghệ thông tin
06004344 Nông Trường Giang 11/10/2005 Nam 24.35 7720301 Điều dưỡng
09000699 Trần Đoàn Hương Giang 16/08/2005 Nữ 24.3 7720301 Điều dưỡng
14010138 Vì Trường Giang 12/12/2005 Nam 21.25 51140201 Giáo dục Mầm non
09005501 Dương Thị Hà 17/05/2003 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
09004209 Lê Thu Hà 11/09/2005 Nữ 24.1 7140201 Giáo dục Mầm non
11007894 Lò Thị Hà 25/10/2004 Nữ 24 7140201 Giáo dục Mầm non
62003999 Lý Xuân Hà 08/12/2003 Nữ 25.41 7140201 Giáo dục Mầm non
14004533 Mùi Nguyệt Hà 17/06/2005 Nữ 26.36 7140201 Giáo dục Mầm non
09006292 Nguyễn Ngọc Hà 21/06/2005 Nữ 25.05 7140201 Giáo dục Mầm non
09004593 Trần Trúc Hà 18/07/2005 Nữ 24.78 7140201 Giáo dục Mầm non
09002420 Phùng Thị Thu Hà 27/01/2005 Nữ 28.1 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Hoàng Thanh Hà 01/07/1998 Nam 21.3 7480201 Công nghệ thông tin
  Trần Thị Thu Hà 23/03/1996 Nữ 23.8 51140201 Giáo dục Mầm non
29036465 Hồ Thị Thúy Hằng 14/10/2005 Nữ 25.65 7140201 Giáo dục Mầm non
09001234 Ngô Thúy Hằng 18/09/2005 Nữ 25.73 7140201 Giáo dục Mầm non
  Trương Thị Hằng 31/12/2001 Nữ 21.8 7480201 Công nghệ thông tin
14000763 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 06/03/2005 Nữ 23.34 7140201 Giáo dục Mầm non
09002822 Hà Hữu Hạnh 30/06/2005 Nam 27.31 7140202 Giáo dục Tiểu học
28010474 Vi Thị Hậu 26/04/2004 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Xuân Hậu 08/03/2004 Nữ 22.65 7720301 Điều dưỡng
07002383 Lò Thu Hiền 10/09/2005 Nữ 26.52 7140201 Giáo dục Mầm non
16006744 Nguyễn Thị Minh Hiền 27/06/2005 Nữ 25.33 7140201 Giáo dục Mầm non
09007857 Vũ Thanh Hiền 20/11/2005 Nữ 26.58 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004879 Lê Hoàng Hiệp 11/01/2005 Nam 21.65 7720301 Điều dưỡng
05001732 Lộc Minh Hiệp 18/01/2005 Nam 23.35 7720301 Điều dưỡng
09001677 Phúc Việt Hồng Hiệp 23/5/2002 Nam 20.9 7720201 Dược học
09003417 Hoàng Trung Hiếu 29/08/2005 Nam 21.65 7760101 Công tác xã hội
14010158 Lường Thị Hiệu 20/07/2005 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09002588 Hoàng Ngọc Hiệu 09/06/2005 Nam 22.25 7229042 Quản lý Văn hóa
09001249 Nguyễn Thị Hoa 02/01/2005 Nữ 24.68 7140201 Giáo dục Mầm non
62001195 Thào Thị Hoa 05/03/2004 Nữ 26.36 7140201 Giáo dục Mầm non
12010109 Tô Thị Thanh Hoa 20/02/2005 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
01057929 Chang Mỹ Hoa 04/08/2005 Nữ 26.52 7140217 Sư phạm Ngữ văn
  Trần Thị Mai Hoa 15/06/2003 Nữ 19.9 51140201 Giáo dục Mầm non
09002848 Hà Thu Hoài 18/08/2005 Nữ 24 7140201 Giáo dục Mầm non
09002329 Quan Thu Hoài 19/03/2005 Nữ 24.75 7140201 Giáo dục Mầm non
13005102 Trần Thương Hoài 07/09/2005 Nữ 25.33 7140201 Giáo dục Mầm non
  Mông Thanh Hoài 28/11/2002 nữ 20.2 7340301 Kế toán
09004893 Nguyễn La Hoài 28/04/2005 Nữ 24.87 51140201 Giáo dục Mầm non
09005706 Nông Thị Hoài 21/05/2005 Nữ 24.5 51140201 Giáo dục Mầm non
09003637 Seo Thị Hoàng 08/06/2005 nữ 26.99 7140201 Giáo dục Mầm non
09008284 Giàng Trần Hoàng 14/06/2005 Nam 22.15 7229042 Quản lý Văn hóa
09004249 Nguyễn Văn Hoàng 16/12/2005 Nam 23 7229042 Quản lý Văn hóa
09003221 Hà Công Huân 12/11/2005 Nam 26.58 7140202 Giáo dục Tiểu học
11000613 Ma Thị Trúc Huê 23/11/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
010664065 La Thị Huệ 16/03/2005 Nữ 26.52 7140201 Giáo dục Mầm non
28034508 Lê Thị Huệ 14/11/2005 Nữ 26.86 7140202 Giáo dục Tiểu học
16006756 Nguyễn Thị Hồng Huệ 22/02/2005 Nữ 26.73 7140202 Giáo dục Tiểu học
09003424 Nông Ngọc Hùng 08/03/2005 Nam 23.55 7480201 Công nghệ thông tin
09003236 Trần Thị Hưng 24/11/1999 Nữ 21.25 51140201 Giáo dục Mầm non
14007002 Lò Thị Thu Hương 01/09/2005 Nữ 27.31 7140201 Giáo dục Mầm non
13003828 Hoàng Quỳnh Hương 26/07/2005 Nữ 26.45 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004931 Lê Thị Mai Hương 16/03/2005 Nữ 26.22 7140202 Giáo dục Tiểu học
05000508 Trần Mai Hương 06/01/2005 Nữ 26.4 7140202 Giáo dục Tiểu học
09005999 Nguyễn Thanh Hương 04/06/2005 Nữ 25.86 7140209 Sư phạm Toán học
  Phạm Thị Lê Hương 18/09/1996 Nữ 19.3 7480201 Công nghệ thông tin
01058068 Nguyễn Thị Đinh Hương 16/11/2005 Nữ 25.44 7720301 Điều dưỡng
09004011 Trần Thị Hướng 23/08/2005 Nữ 24 7140201 Giáo dục Mầm non
09003426 Lưu Thanh Huy 12/06/2005 Nam 21.35 7480201 Công nghệ thông tin
09000083 Vũ Văn Huy 24/06/2004 Nam 21.5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09005279 Chu Thị Huyền 30/07/2005 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
15008211 Đặng Khánh Huyền 10/08/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
09001294 Nguyễn Thanh Huyền 10/08/2005 nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
14011227 Lường Ngọc Huyền 25/02/2004 Nữ 26.52 7140202 Giáo dục Tiểu học
01058031 Hoàng Hải Huyền 28/05/2005 Nữ 25.5 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09002331 Hứa Khánh Huyền 14/01/2005 Nữ 24.25 7229042 Quản lý Văn hóa
  Đặng Thị Thu Huyền 13/09/1998 Nữ 23.6 7720301 Điều dưỡng
07002497 Tống Minh Huyền 11/04/2005 Nữ 24.85 51140201 Giáo dục Mầm non
09004938 Hà Lê Minh Khải 29/11/2005 Nam 21.65 7480201 Công nghệ thông tin
06001302 Đặng Minh Khôi 21/03/2005 Nam 23.3 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09004287 Nhữ Khắc Kiên 27/10/2005 Nam 25.95 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
62004279 Lèng Thị Kim 20/10/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
14002628 Quàng Văn Kim 04/05/2005 Nam 26.83 7140202 Giáo dục Tiểu học
18012282 Nguyễn Văn Kỳ 11/05/2005 Nam 22.55 7720301 Điều dưỡng
09001318 Hoàng Thanh Lam 30/10/2005 Nữ 22.85 7720301 Điều dưỡng
62003680 Tòng Hải Lâm 10/12/2005 Nam 21.95 7480201 Công nghệ thông tin
05005429 Dương Thị Lan 09/11/2005 Nữ 22 7140201 Giáo dục Mầm non
09002159 Nguyễn Thị Hương Lan 06/01/2005 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09006420 Phạm Thị Hương Lan 30/09/2005 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09002618 Quan Khánh Lan 23/07/2005 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09008298 Nông Thị Hoa Lan 23/10/2005 Nữ 27.78 7140202 Giáo dục Tiểu học
62005953 Lường Thị Thúy Lan 30/09/2005 Nữ 21.25 51140201 Giáo dục Mầm non
09005527 Triệu Quang Lập 31/10/2005 Nam 27.31 7140202 Giáo dục Tiểu học
14004609 Sồng Thị Lâu 13/07/2005 Nữ 20.3 51140201 Giáo dục Mầm non
01071692 Đặng Thị Lệ 24/07/2005 Nữ 24.59 7140201 Giáo dục Mầm non
62002522 Lò Thị Mỹ Lệ 29/06/2005 Nữ 26.2 7140201 Giáo dục Mầm non
14004323 Và Thị Len 02/11/2004 Nữ 17.5 51140201 Giáo dục Mầm non
05001857 Mua Thị Liên 03/02/2004 Nữ 22 7140201 Giáo dục Mầm non
09003660 Vương Thị Liên 29/08/2005 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
05004135 Triệu Thị Liên 25/07/2004 Nữ 20.5 51140201 Giáo dục Mầm non
09004349 Đàm Khánh Linh 21/09/2004 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
62001279 Lầu Khánh Linh 26/10/2005 Nữ 26.04 7140201 Giáo dục Mầm non
09005531 Lương Thị Linh 09/10/2005 Nữ 22.75 7140201 Giáo dục Mầm non
09004311 Trần Khánh Linh 24/12/2005 Nữ 23.66 7140201 Giáo dục Mầm non
09007679 Vũ Hoàng Linh 20/11/2005 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09006452 Vương Thùy Linh 29/10/2005 Nữ 22 7140201 Giáo dục Mầm non
09004967 Hà Diệu Linh 27/09/2005 nữ 26.4 7140202 Giáo dục Tiểu học
14007039 Hoàng Thị Diệu Linh 19/05/2005 Nữ 26.68 7140202 Giáo dục Tiểu học
09000835 Đào Diệu Linh 03/01/2005 Nữ 27 7140209 Sư phạm Toán học
09005813 Nguyễn Diệp Linh 02/06/2003 Nữ 27.21 7140209 Sư phạm Toán học
09001785 Đoàn Khánh Linh 09/09/2005 Nữ 24.1 7340301 Kế toán
  Hà Kiều Linh 24/07/2004 Nữ 26.49 7720201 Dược học
06003963 Trần Thị Ngọc Linh 22/05/2005 Nữ 22.45 7720301 Điều dưỡng
09001705 Bùi Khánh Linh 09/02/2004 Nữ 23.7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09001337 Ma Ánh Linh 20/10/2005 Nữ 18.3 51140201 Giáo dục Mầm non
  Tô Thị Linh 12/10/1997 Nữ 23.3 51140201 Giáo dục Mầm non
  Nguyễn Mai Loan 22/05/2003 Nữ 21.9 7340301 Kế toán
23004312 Bùi Thị Lon 07/11/2005 Nữ 24 7140201 Giáo dục Mầm non
09004649 Ngô Quang Long 27/06/2005 Nam 22.35 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
  Chu Sơn Long 16/07/2005 Nam 23.34 7480201 Công nghệ thông tin
09001737 Nguyễn Thành Long 31/05/2004 Nam 24.38 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
05002758 Phùng Gia Lương 05/10/2005 Nam 24.95 7480201 Công nghệ thông tin
29036544 Đậu Thị Kim Ly 21/10/2005 Nữ 24.2 7140201 Giáo dục Mầm non
11000335 Lường DƯơng Ly 15/12/2005 Nữ 22.75 7140201 Giáo dục Mầm non
30016442 Nguyễn Phạm Cẩm Ly 16/08/2005 Nữ 24.63 7140201 Giáo dục Mầm non
09004656 Nông Thị Ly 16/08/2005 Nữ 25.88 7140201 Giáo dục Mầm non
09004657 Trần Ngọc Ly 10/06/2005 Nữ 26.83 7140202 Giáo dục Tiểu học
18009588 Đồng Thị Vân Ly 30/4/2005 Nữ 23.93 7720201 Dược học
09002601 Hoàng Kiều Ly 25/09/2004 Nữ 24 51140201 Giáo dục Mầm non
09004992 Hoàng Thị Mai 12/11/2005 Nữ 25.41 7140201 Giáo dục Mầm non
09000867 Ngô Thanh Mai 14/10/2005 Nữ 22.99 7140201 Giáo dục Mầm non
09001818 Nguyễn Xuân Mai 13/06/2005 Nữ 21.25 51140201 Giáo dục Mầm non
  Vi Thế Mạnh 15/05/2005 Nam 21.15 7340301 Kế toán
05001952 Ly Văn Mạnh 25/04/2004 Nam 20.25 7480201 Công nghệ thông tin
09005544 Nguyễn Công Mạnh 11/10/2005 Nam 21.05 7480201 Công nghệ thông tin
  Phùng Đức Mạnh 27/10/2005 Nam 23.15 7480201 Công nghệ thông tin
08006155 Thào Thị Mảy 03/07/2005 Nữ 24.25 7140201 Giáo dục Mầm non
62004019 Chảo Sử Mẩy 16/10/2005 Nữ 18.75 51140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Thị Miền 30/05/2005 Nữ 25.25 7140201 Giáo dục Mầm non
23008013 Bùi Thị Minh 13/10/2005 Nữ 25.88 7140201 Giáo dục Mầm non
17004423 Đặng Hoàng Minh 15/06/2005 Nam 20.95 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09001359 Nguyễn Thảo My 30/10/2005 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09002965 Đinh Trà My 10/07/2005 Nữ 23.25 7720301 Điều dưỡng
13003309 Hoàng Hà My 25/10/2004 Nữ 17.75 51140201 Giáo dục Mầm non
09007755 Vũ Thị Trà My 02/08/2024 Nữ 20.95 51140201 Giáo dục Mầm non
09005547 Đinh A Na 13/01/2005 Nữ 23.93 7140201 Giáo dục Mầm non
09002596 Hoàng Thị Nga 26/06/2002 Nữ 23.25 7140201 Giáo dục Mầm non
09007313 Hoàng Thị Quỳnh Nga 15/06/2005 Nữ 24.25 7140201 Giáo dục Mầm non
14008356 Lò Thị Nga 07/08/2005 Nữ 25.41 7140201 Giáo dục Mầm non
09000137 Giàng Thị Nga 02/02/2005 Nữ 27.63 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Tô Thị Thuý Nga 02/04/2000 Nữ 24.65 51140201 Giáo dục Mầm non
09003478 Bùi Kim Ngân 22/10/2005 Nữ 24.38 7140201 Giáo dục Mầm non
09000902 Hoàng Thị Kim Ngân 03/10/2005 Nữ 25 7140201 Giáo dục Mầm non
29036573 Hồ Thị Ngân 19/06/2005 Nữ 22.99 7140201 Giáo dục Mầm non
29035059 Nguyễn Thảo Ngân 28/03/2003 Nữ 21.75 7140201 Giáo dục Mầm non
62001824 Quàng Thị Ngân 18/09/2005 Nữ 25.57 7140201 Giáo dục Mầm non
23002212 Bùi Thị Thanh Ngân 12/09/2005 Nữ 26.14 7720201 Dược học
06002532 Lương Thị Hồng Ngát 16/11/2002 Nữ 25.05 7140201 Giáo dục Mầm non
14004350 Và Thị Xuân Nghị 10/03/2005 Nữ 24.5 7140201 Giáo dục Mầm non
  Đinh Trọng Nghĩa 11/09/2003 Nam 21.6 7480201 Công nghệ thông tin
27006486 Đinh Như Ngọc 18/12/2005 Nữ 24.07 7140201 Giáo dục Mầm non
13004485 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 04/02/2005 Nữ 25.57 7140201 Giáo dục Mầm non
14007097 Phạm Thảo Ngọc 18/12/2005 Nữ 25.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09001388 Nguyễn Hồng Ngọc 18/08/2005 Nữ 27.4 7140209 Sư phạm Toán học
01065329 La Thế Ngọc 16/11/2005 Nam 23.75 7480201 Công nghệ thông tin
09000917 Vũ Thị Bích Ngọc 23/04/2005 Nữ 18.75 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09001391 Trần Đức Nguyên 16/03/2005 Nam 20.55 7720301 Điều dưỡng
09001781 Hoàng Khánh Nguyên 24/09/2002 Nam 20.5 7760101 Công tác xã hội
09001285 Trần Trung Nguyên 25/05/2001 Nam 23.2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09005032 Đinh Vũ Ánh Nguyệt 29/08/2005 Nữ 25.23 7140201 Giáo dục Mầm non
09006992 Hoàng Thị Nguyệt 06/01/2002 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09002999 Ma Thị Ánh Nguyệt 28/05/2005 Nữ 24.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09006519 Bùi Thị Thanh Nhàn 27/06/2005 Nữ 24.75 7140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Thị Thanh Nhàn 06/10/2002 Nữ 28.2 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
62003735 Lò Thị Nhi 26/02/2005 Nữ 25.57 7140201 Giáo dục Mầm non
18008260 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/08/2005 Nữ 24.17 7140201 Giáo dục Mầm non
23003210 Đinh Thị Yến Nhi 31/03/2005 Nữ 26.52 7140202 Giáo dục Tiểu học
09003746 Tề Thị Nhung Nhi 31/07/2004 Nữ 27.63 7140217 Sư phạm Ngữ văn
05004405 Lục Thị Như 21/09/2003 Nữ 22.2 7720301 Điều dưỡng
06003290 Hà Thị Nhung 20/04/2005 Nữ 25.41 7140201 Giáo dục Mầm non
13002989 Nguyễn Hồng Nhung 08/08/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
09005559 Trần Hồng Nhung 13/08/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
09005800 Hứa Hồng Nhung 02/08/2005 Nữ 28.54 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09001891 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/03/2005 Nữ 19.95 7720301 Điều dưỡng
09001894 Trần Hồng Nhung 13/08/2004 Nữ 20.85 7720301 Điều dưỡng
09001889 Lê Hồng Nhung 29/04/2005 Nữ 23.23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
11000172 Sằm Thúy Nụ 10/05/2005 Nữ 18.5 51140201 Giáo dục Mầm non
12008138 Đặng Thị Hiền Nương 03/09/2005 Nữ 26.4 7140202 Giáo dục Tiểu học
14002746 Tráng Thị Sa Ny 02/07/2005 Nữ 26.52 7140202 Giáo dục Tiểu học
62001858 Lù Thị Vân Oanh 27/05/2005 Nữ 26.04 7140201 Giáo dục Mầm non
09002349 Quan Thị Kim Oanh 21/05/2004 Nữ 21.95 7140201 Giáo dục Mầm non
09005047 Hà Thị Oanh 21/05/2004 Nữ 19.85 7720301 Điều dưỡng
09005560 Hoàng Phạm Kim Oanh 15/12/2005 Nữ 24.75 7760101 Công tác xã hội
  Lê Hoàng Phong 24/08/2005 Nam 22.35 7480201 Công nghệ thông tin
01065593 Dương Quang Phóng 02/04/2005 Nam 27.15 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Đặng Văn Phú 19/03/2002 Nam 21.3 7229042 Quản lý Văn hóa
09001906 Đỗ Thu Phương 16/08/2005 Nữ 23.23 7140201 Giáo dục Mầm non
09002350 Nguyễn Mai Phương 12/07/2005 Nữ 24.5 7140201 Giáo dục Mầm non
23007827 Trương Thị Thanh Phương 25/11/2005 Nữ 22.75 7140201 Giáo dục Mầm non
62004067 Vàng Lý Phương 02/04/2005 Nữ 24 7140201 Giáo dục Mầm non
09001909 Phạm Thị Phương 07/11/2005 Nữ 21.1 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
01065615 Ma Thu Phương 08/03/2005 Nữ 22.65 7720301 Điều dưỡng
  Cà Thị Phương 08/05/2004 Nữ 25.63 51140201 Giáo dục Mầm non
62004066 Sừng Ly Phương 06/03/2023 Nữ 18 51140201 Giáo dục Mầm non
05000372 Hoàng Hồng Phượng 20/08/2023 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
10006154 Hoàng Thị Bích Phượng 24/03/2005 Nữ 26.52 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004412 Hứa Minh Quân 08/05/2005 Nam 22.75 7480201 Công nghệ thông tin
  Nguyễn Minh Quân 06/09/2002 Nam 20.1 7760101 Công tác xã hội
05002462 Ma Nhật Quang 17/06/2005 Nam 22.1 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09008079 Nguyễn Văn Quang 14/10/2005 Nam 21.95 7480201 Công nghệ thông tin
09000161 Đinh Viết Quang 08/11/2004 Nam 21.25 7720301 Điều dưỡng
05004701 Nông Minh Quý 02/06/2001 Nam 23 7340301 Kế toán
01058229 Hoàng Như Quỳnh 25/08/2005 Nữ 24.5 7140201 Giáo dục Mầm non
27006055 Lê Diễm Quỳnh 10/11/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
62001891 Tòng Thị Hương Quỳnh 02/06/2005 Nữ 26.04 7140201 Giáo dục Mầm non
09005067 Trương Như Quỳnh 09/10/2005 Nữ 27.08 7140202 Giáo dục Tiểu học
11000389 Nông Hương Quỳnh 21/05/2005 Nữ 20.25 51140201 Giáo dục Mầm non
  Trần Thị Quỳnh 13/12/2004 Nữ 20.75 51140201 Giáo dục Mầm non
09000991 Hà Đăng Sang 18/06/2005 Nam 20.75 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14010937 Mùa Thị Sinh 08/10/2005 Nữ 26.52 7140201 Giáo dục Mầm non
09002659 Đinh Minh Sinh 03/11/2005 Nam 26.52 7140217 Sư phạm Ngữ văn
08006485 Lý Thị So 25/02/2005 Nữ 26.83 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09000166 Lê Hứa Minh Sơn 01/05/2004 Nam 23.15 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09005069 Bùi Thanh Sơn 23/07/2005 Nam 20.75 7480201 Công nghệ thông tin
09001934 Lê Hoàng Sơn 12/04/2005 Nam 21.75 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
07002341 Pờ Ha Sừ 14/04/2004 Nữ 25.88 7140201 Giáo dục Mầm non
09002666 Hoàng Văn Tài 02/11/2005 Nam 23.35 7480201 Công nghệ thông tin
  Đinh Văn Tân 06/11/2004 Nam 24.05 7720301 Điều dưỡng
17010434 Triệu Trọng Tấn 11/11/2004 Nam 17 7760101 Công tác xã hội
  Lý Văn Thắng 01/01/2004 Nam 25.63 7480201 Công nghệ thông tin
28033397 Chúc Thị Thanh 07/11/2005 Nữ 26.13 7140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Đức Thanh 07/02/2004 Nam 20.75 7480201 Công nghệ thông tin
  Vũ Duy Thanh 30/11/2005 Nam 22.55 7480201 Công nghệ thông tin
01095470 Đào Thu Thảo 09/11/2005 Nữ 22 7140201 Giáo dục Mầm non
  Ma Thị Thảo 18/06/2004 Nữ 26.52 7140201 Giáo dục Mầm non
14007173 Mè Thị Thanh Thảo 17/02/2005 Nữ 23.75 7140201 Giáo dục Mầm non
09005088 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/07/2005 Nữ 23.7 7140201 Giáo dục Mầm non
 10449048 Phạm Nguyễn Thạch Thảo 20/06/2005 Nữ 23.48 7140201 Giáo dục Mầm non
14010285 Đinh Thị Phương Thảo 22/01/2005 Nữ 26.36 7140202 Giáo dục Tiểu học
09001438 Nguyễn Phương Thảo 30/08/2005 Nữ 27.39 7140202 Giáo dục Tiểu học
09005830 Nông Phương Thảo 03/12/2005 Nữ 26.52 7140202 Giáo dục Tiểu học
16006542 Lê Nguyễn Hưng Thịnh 20/06/2005 Nam 25.01 7140209 Sư phạm Toán học
  Hà Thị Thoan 03/05/2002 Nữ 23.5 7720301 Điều dưỡng
62003486 Lường Thị Thơm 30/04/2005 Nữ 26.83 7140201 Giáo dục Mầm non
09005683 Hoàng Thị Thơm 26/03/2004 Nữ 26.68 7140202 Giáo dục Tiểu học
09004456 Nguyễn Hoài Thu 20/08/2005 Nữ 27.53 7140202 Giáo dục Tiểu học
11000217 Triệu Thị Thu 29/01/2005 Nữ 26.68 7140202 Giáo dục Tiểu học
09001045 Hà Thị Minh Thu 11/05/2005 Nữ 23.91 7720301 Điều dưỡng
09002681 Triệu Hoài Thu 05/12/2005 Nữ 25.25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09005592 Hoàng Thị Kim Thu 12/11/2004 Nữ 21 51140201 Giáo dục Mầm non
14008612 Đinh Thị Thức 10/04/2005 Nữ 21.75 7140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Thị Hoài Thương 24/03/2003 Nữ 26.77 7140217 Sư phạm Ngữ văn
14010035 Ngần Thị Minh Thương 07/10/2005 Nữ 19.5 51140201 Giáo dục Mầm non
06003395 Hà Thị Thúy 31/05/2005 Nữ 23.75 7140201 Giáo dục Mầm non
09001771 Hoàng Thanh Thúy 06/05/2005 Nữ 25.1 7140201 Giáo dục Mầm non
09003088 Lương Thị Thúy 15/03/2005 Nữ 25.41 7140201 Giáo dục Mầm non
11000220 Dương Lệ Thùy 07/04/2005 Nữ 23.25 7140201 Giáo dục Mầm non
20001596 Đinh Thị Ngọc Thùy 12/03/2005 Nữ 27.47 7140202 Giáo dục Tiểu học
09005101 Hứa Thanh Thủy 05/05/2005 Nữ 20.2 51140201 Giáo dục Mầm non
14010302 Đinh Thủy Tiên 26/12/2005 Nữ 25.88 7140201 Giáo dục Mầm non
09006632 Phạm Hà Thùy Tiên 10/11/2005 Nữ 23.25 7140201 Giáo dục Mầm non
09004736 Lý Hồng Tiến 15/01/2005 Nam 23.65 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
  Phạm Công Tiến 31/05/2005 Nam 22.45 7480201 Công nghệ thông tin
05004463 Vừ Mí Tính 06/04/2005 Nữ 26.52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09006642 Hoàng Thị Tình 07/01/2005 Nữ 22.45 7140201 Giáo dục Mầm non
09002687 Triệu Đức Toàn 19/07/2005 Nam 27.31 7140202 Giáo dục Tiểu học
09008164 Trần Văn Toàn 08/11/2005 Nam 26.85 7140209 Sư phạm Toán học
06003383 Lê Thị Hương Trà 11/12/2005 Nữ 25.25 7140201 Giáo dục Mầm non
09006615 Ngô Trịnh Thu Trà 30/06/1998 Nữ 22.5 51140201 Giáo dục Mầm non
14006515 Bùi Thị Thùy Trang 14/08/2005 Nữ 23.48 7140201 Giáo dục Mầm non
62004416 Giàng Thùy Trang 05/09/2005 Nữ 26.04 7140201 Giáo dục Mầm non
  Hoàng Thị Trang 04/08/2004 Nữ 26.2 7140201 Giáo dục Mầm non
18008427 Ngô Kiều Trang 26/11/2005 Nữ 25.33 7140201 Giáo dục Mầm non
06003391 Nông Thu Trang 18/01/2005 Nữ 25.88 7140201 Giáo dục Mầm non
09003726 Quan Thùy Trang 12/10/2005 Nữ 27.15 7140201 Giáo dục Mầm non
14004391 Quàng Thị Huyền Trang 25/06/2005 Nữ 24.75 7140201 Giáo dục Mầm non
29036708 Vũ Thị Trang 18/09/2005 Nữ 24.2 7140201 Giáo dục Mầm non
01072403 Nguyễn Thị Thu Trang 20/10/2005 Nữ 26.42 7140209 Sư phạm Toán học
09004484 Lê Thị Kiều Trang 21/07/2005 Nữ 18.4 7340301 Kế toán
09005125 Phạm Thị Trang 17/09/2005 Nữ 21.95 7340301 Kế toán
09001065 Đào Huyền Trang 07/10/2005 Nữ 22.75 7760101 Công tác xã hội
  Trần Thuỳ Trang 18/06/2002 Nữ 23.5 7760101 Công tác xã hội
06000267 Lương Thị Trang 17/03/2005 Nữ 21 51140201 Giáo dục Mầm non
05000668 Nguyễn Kiều Trang 18/02/2005 Nữ 21.35 51140201 Giáo dục Mầm non
  Nguyễn Thị Kiều Trinh 31/08/2005 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
05001559 Nguyễn Thị Việt Trinh 07/03/2024 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
  Bùi Phương Trinh 16/05/2003 Nữ 22.25 7480201 Công nghệ thông tin
28027814 Nguyễn Văn Trung 13/10/2005 Nam 27.01 7140209 Sư phạm Toán học
62002634 Điêu Chính Trường 21/06/2005 Nam 25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  Quàng Văn Trưởng 22/02/2004 Nam 25.15 7720301 Điều dưỡng
09007096 Đặng Anh Tú 15/01/2005 Nam 19.75 7480201 Công nghệ thông tin
10007782 Nguyễn Thị Tựa 23/11/2005 Nữ 23.93 7140201 Giáo dục Mầm non
62005870 Lường Hải Tuân 16/04/2004 Nam 26.2 7720301 Điều dưỡng
05006067 Trương Đức Tuấn 01/01/2005 Nam 23.25 7480201 Công nghệ thông tin
12002096 Phạm Hà Đức Tuấn 29/05/2005 Nam 25.15 7720301 Điều dưỡng
09002349 Nông Thành Tuấn 10/09/2004 Nam 25 7760101 Công tác xã hội
  Nguyễn Quân Tùng 28/08/2004 Nam 19.35 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
23004445 Quách Thị Tươi 08/04/2005 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09005618 Ma Thành Tuyên 18/02/2005 Nam 21.65 7480201 Công nghệ thông tin
06000563 Nông Văn Tuyến 09/07/2004 Nam 25.73 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
62005536 Lèng Thị Tuyết 27/02/2005 Nữ 24 7140201 Giáo dục Mầm non
22011331 Nguyễn Bá Ước 24/03/2005 Nam 24.49 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
14005399 Đinh Thị Thu Uyên 26/10/2003 Nữ 26.88 7140201 Giáo dục Mầm non
28032903 Trần Lê Phương Uyên 19/06/2005 Nữ 26.62 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Trần Thị Tố Uyên 12/05/2005 Nữ 24.42 51140201 Giáo dục Mầm non
09005157 Đinh Thị Hồng Vân 15/12/2005 Nữ 23.5 7140201 Giáo dục Mầm non
16006943 Hoàng Thị Thanh Vân 04/11/2005 Nữ 26.97 7140202 Giáo dục Tiểu học
30002999 Lê Trần Cẩm Vân 27/02/2005 Nữ 26.5 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Trần Thị Thanh Vân 20/22/2003 Nữ 21 51140201 Giáo dục Mầm non
  Nguyễn Thị Vi 17/06/2005 Nữ 23 7140201 Giáo dục Mầm non
05006077 Nông Tường Vi 15/02/2005 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
09002709 Nguyễn Thị Vi 19/10/2005 Nữ 26.2 7140202 Giáo dục Tiểu học
08007862 Vương Thị Tường Vi 19/01/2005 Nữ 26.52 7140217 Sư phạm Ngữ văn
  Nguyễn Quốc Việt 06/01/2005 Nam 25.15 7140209 Sư phạm Toán học
09007673 Vương Thành Vinh 19/07/2004 Nam 20.05 7480201 Công nghệ thông tin
62006684 Lý Thị Vừ 19/12/2005 Nữ 26.83 7140201 Giáo dục Mầm non
05002552 Trần Thị Vững 15/03/2005 Nữ 23.15 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
09003145 Hà Kiều Vy 06/08/2005 Nữ 22.25 7140201 Giáo dục Mầm non
  Phàng Thị Xáy 05/03/2005 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
14004399 Thào Thị Xi 17/12/2005 Nữ 25 7140201 Giáo dục Mầm non
  Đặng Thúy Xuân 06/07/2004 Nữ 22.5 7140201 Giáo dục Mầm non
29007339 Vy Thị Hoàng Xuân 12/06/2005 Nữ 27.4 7140209 Sư phạm Toán học
11001639 Tho Bảo Xuyến 15/10/2005 Nữ 21.5 7140201 Giáo dục Mầm non
14007281 Đào Hải Yến 19/09/2005 Nữ 23.7 7140201 Giáo dục Mầm non
08002879 Nguyễn Hải Yến 19/06/2005 Nữ 22.35 7140201 Giáo dục Mầm non
09007424 Nguyễn Thị Hoàng yến 26/05/2005 Nữ 26.68 7140202 Giáo dục Tiểu học
  Nguyễn Thị Hải Yến 10/10/2000 Nữ 18.6 7340301 Kế toán
  Lò Thị Yến 29/06/2004 Nữ 26.52 51140201 Giáo dục Mầm non
29026111 Nguyễn Thị Thanh  08/05/2005 Nữ 27.67 7140202 Giáo dục Tiểu học