Sinh viên Đại học Tân Trào tích cực luyện tập cho chương trình Lễ hội thành Tuyên năm 2019
 
Thực hiện công văn phối hợp số 621/SVHTTDL – QLVH ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp nhân sự tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang, gần 1 tháng nay dưới sự hướng dẫn, tập luyện của Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, đoàn Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, 120 em sinh viên Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia luyện tập chuẩn bị cho ngày hội lớn của tỉnh.

Theo kịch bản, các em sinh viên Trường Đại học Tân Trào tham gia biểu diễn 12 tiết mục trong chương trình Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên bao gồm: Màn khai từ; Hát Then của dân tộc Tày; Hát trống quân; Chầu văn; múa Bồng; Ca Huế; Hát Xoan; Trò diễn Xuân Phả; Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca quan họ Bắc Ninh; Múa trống Chhay-dam; Xòe Thái.

Trong suốt quá trình tập luyện (từ ngày 24 tháng 8 đến nay) Trường Đại học Tân Trào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra chương trình nghệ thuật, không khí luyện tập càng trở nên sôi nổi, tích cực, nghiêm túc nhằm đảm bảo cho chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. 

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên luyện tập: 

 

Hoàng Thị Thu Dung - Phó trưởng Phòng QLSV