Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào tích cực thực hiện Dự án sản xuất giống Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô
 
Căn cứ quyết định số 741/QĐ – UBND ngày 27/5/2016 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất giống Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, trường Đại học Tân Trào đã tiến hành triển khai thực hiện dự án với diện tích nhà nuôi cấy mô 433m2, công xuất bình quân sản xuất 1.500.000/năm tại Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ của Nhà trường.

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về công nghệ tế bào thực vật trong công tác chọn giống cây rừng đã được thực hiện khá nhiều tại Việt Nam. Công nghệ nuôi cấy mô với các ưu điểm vượt trội như: có thể sản xuất quanh năm không phụ thuộc vào mùa vụ, cần ít diện tích sẳn xuất, cây giống sản xuất ra hoàn toàn sạch bệnh, đồng nhất về mặt di truyền, có bộ rễ giống như cây con từ hạt nên khả năng sinh trưởng và phát triển tốt hơn trên hiện trường. Trong những năm tới, cây con sản xuất từ nuôi cấy mô sẽ có vị trí xứng đáng trong sản xuất lâm nghiệp. Nhận thấy những ưu điểm vượt trội đó, được sự phân công của UBND tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đã  và đang tích cực thực hiện Dự án sản xuất giống Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào đã tiến hành xây dựng mới và lắp đặt hệ thống điện, cấp nước, trang thiết bị hoàn chỉnh cho nhà nuôi cấy mô với diện tích 433m2, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống nhà xưởng, vật tư, hoá chất đáp ứng tốt nhất cho việc tiếp nhận và sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô. Ngay sau đó, trung tâm đã tiếp nhận chuyển giao giao 60 bình giống gốc của 3 giống Keo lai BV10, BV16, BV33 (mỗi loại 20 bình) và công nghệ sản xuất giống Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chuyển giao.

Tính ngày 15/11/2016, Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào đã thực hiện nhân được 600 bình giống Keo lai. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt các công đoạn trong quy trình sản xuất giống keo bằng phương pháp nuôi cấy mô đã được chuyển giao; bổ sung và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho từng bộ phận của nhà nuôi cấy mô; mua thêm vật tư, trang thiết bị bình để đảm bảo thực hiện sản xuất đủ số lượng 500.000 cây keo giống vào cuối năm 2017; đồng thời tiếp tục nâng cấp, cải tạo nhà nuôi cấy mô cũ và xây dựng hệ thống vườn ươm đáp ứng cho ra  ngôi 1.500.000 cây giống/năm.