TỌA ĐÀM HIỂU BIẾT VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
 
Thực hiện theo kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 05/9/2014 của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2014. Chiều ngày 19 tháng 09 năm 2014. tại phòng Tổ chức – Chính trị, Chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị đã tổ chức Tọa đàm với nội dung: Hiểu biết về công tác Dân vận Hội thi “ Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang lần thứ III. Dự và chỉ đạo buổi Tọa đàm có đồng chí Phạm Mạnh Hà, Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị và toàn thể cán bộ Đảng viên và chuyên viên trong phòng.

Tại buổi Tọa đàm, với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận, đồng chí Phạm Mạnh Hà, Phó Bí thư chi bộ đã nêu vấn đề và đề nghị toàn thể cán bộ Đảng viên và chuyên viên trong phòng cùng nghiên cứu, tập trung vào các chủ đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Nội dung cơ bản các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận:  Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế được dư luận xã hội quan tâm. Có 7 ý kiến trao đổi tại buổi Tọa đàm. Song tất cả các ý kiến đều khẳng định vai trò của công tác dân vận là rất quan trọng.

          Kết thúc buổi Tọa đàm đồng chí Phạm Mạnh Hà, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị, đã biểu dương các đồng chí trong chi bộ đã có ý kiến trao đổi cùng với những liên hệ rất thực tế và cụ thể tại địa phương và đơn vị./.

Phạm Mạnh Hà - Phòng Tổ chức - Chính trị