Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã ký 32 thỏa thuận quốc tế với các địa phương, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên nhiều lĩnh vực, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế của tỉnh.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 30/8/2018, Bộ phận Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội Công đoàn bộ phận Kế hoạch Tài vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 28/8/2018, Bộ phận Kế hoạch Tài vụ tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội Công đoàn bộ phận Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 24/8/2018, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Mỗi tuần một cuốn sách - Nhà giả kim

Bế mạc Hội thi tay nghề cấy cây giống keo lai bằng công nghệ nuôi cấy mô năm 2018

Ngày 22/8/2018, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Bế mạc Hội thi tay nghề cấy cây giống keo lai bằng công nghệ nuôi cấy mô năm 2018

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2016

Ngày 24/8/2018, Trường Đại học Tân Trào tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Sự phụ thuộc của các tham số nhiệt động và các cumulant vào tỷ lệ pha tạp, nhiệt độ và áp suất của các tinh thể có cấu trúc lập phương” do PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ nhiệm đề ...

Trường Đại học Tân Trào thăm và làm việc tại Trường Đại học Hồng Đức

Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 17/8/2018, Đoàn công tác của Trường Đại học Tân Trào do đồng chí Nguyễn Khải Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trường Đại học Hồng Đức.