Lịch thi kết thúc học phần lần 2, hệ đại học chính quy K4 (khóa 2017 - 2021)
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây