Cùng đến với chia sẻ của bạn Nông Thanh Thảo - Lớp trưởng lớp Đại học Sư phạm Ngữ Văn khóa 2022-2026, sau gần hai năm học tập tại Trường Đại học Tân Trào.

Phản hồi của sinh viên ngành Công tác xã hội - Khoa Tâm Lý giáo dục

Chương trình đào tạo của ngành Công tác xã hội đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía sinh viên. Những phản hồi này chứng tỏ rằng chương trình đào tạo của ngành Công tác xã hội đang đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của sinh viên, giúp họ trở thành những người có đóng góp tích cực và thực ...

2024_ Tan Trao University

Búp sen xanh

Những ngày thơ ấu

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Em là cô giáo vùng cao

Việt Nam trong tôi là - Tiềm Vi

Trang 123456