Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23-10-2023 đến ngày 29-10-2023)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
23-10-2023

8h00: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá mô hình Công dân học tập

- Địa điểm: Hội trường 508, Nhà A1

- TP: theo kế hoạch

- Chuẩn bị: Phòng HCQT, TT THNN

Thứ ba
24-10-2023

14h00: Làm việc với BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

- TP: LĐ các khoa, Phòng ĐT, Phòng Thanh tra-PC, Phòng HCQT, Trung tâm TNTH và CGKHCN, Phòng KHTV.

- Địa điểm: Phòng họp 210 Nhà A1

- Chuẩn bị: Phòng HCQT,

Thứ tư
25-10-2023

8h30: Làm việc đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh: “Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu CTGDPT mới”.
- TP: LĐT, LĐ Sở KH &CN, LĐ phòng KH và QLKHCN Sở KH&CN, Ban chủ nhiệm đề tài, đại diện phòng QLKH&HTQT.
- Địa điểm: P. 210 nhà A1.
- Chuẩn bị: Phòng HCQT, TT. Tin học Ngoại ngữ.

 

9h30: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ

- TP: Đ/c Tuấn, CTHĐT, đ/c Loan, PHT;, Trưởng/Phụ trách các đơn vị. 

- Địa điểm: Phòng họp 210 Nhà A1

- Chuẩn bị: Phòng HCQT, TCCT, ĐT

 

14h00: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ

- TP: Đ/c Tuấn, CTHĐT, đ/c Loan, PHT; đại diện LĐ: Phòng TCCT, Đào tạo

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ.

- Chuẩn bị: Phòng HCQT, TCCT, ĐT

Thứ năm
26-10-2023

09h30: Họp HĐ tuyển sinh.

- Địa điểm: Phòng 210 nhà A1.

- TP: HĐTS năm 2023.

- Chuẩn bị: Ban Thư ký HĐTS, P HC-QT.

Thứ sáu
27-10-2023

8h30: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Đào tạo và Phát triển Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn hoá Hà Nội.

- Thành phần: Đ/c Vũ Quỳnh Loan, PHT,

- Địa điểm: Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội

- Chuẩn bị: Phòng HCQT.

Thứ bẩy
28-10-2023

- 15h00: Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học Sư phạm Công nghệ

- Địa điểm: Hội trường H

- TP: Theo Kế hoạch

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo, HC-QT; TT TH-NN

Chủ nhật
29-10-2023

8h00: Dự Lễ Tuyên dương HSSV vượt khó tiêu biểu, trao học bổng " Tân Trào tiếp sức đến trường năm 2023"

- TP: Đ/c Loan, PHT; Đ/c Huy, TrP QLSV.

- Địa điểm: Nhà Văn hoá Trung tâm TP Tuyên Quang

- Chuẩn bị: Phòng HCQT, QLSV.

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên