Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13-11-2023 đến ngày 19-11-2023)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
13-11-2023
Thứ ba
14-11-2023

8h00: Dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường CĐ Nghề - KTCN

- TP: Đc Vũ Quỳnh Loan, PHT.

- Chuẩn bị: Phòng HC - QT.

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

- TP: LĐT, LĐ các đơn vị, đoàn thể, đc Ngọc Thiết GV TSE

- Địa điểm: Phòng họp 204 Nhà C

- Chuẩn bị: Phòng HCQT, TCCT.

Thứ tư
15-11-2023
Thứ năm
16-11-2023

8h00: Họp rà soát quy trình nội bộ Trường ĐHTT

- TP: BCĐ Chuyển đổi số, trưởng các đơn vị.

- Chủ trì: Đ/c Nhật, Thư ký BCĐ

- Chuẩn bị: Thư ký BCĐ Chuyển đổi số, Trưởng phòng HCQT.

Thứ sáu
17-11-2023

8h30: Họp tham gia ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường ĐHTT

- TP: CTHĐT, LĐT, Trưởng/Phụ trách các đơn vị, Bộ phận XDCB thuộc Phòng KHTV.

- Địa điểm: Phòng 204 Nhà C.

-  Chuẩn bị: Bộ phận XDCB; Phòng HCQT, Trung tâm THNN.

Thứ bẩy
18-11-2023

8h00:Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

- Địa điểm: Hội trường H

- TP: Khách mời, toàn thể viên chức, NLĐ và Tân sinh viên.

- Chuẩn bị: Phòng TCCT, HCQT, ĐT.

Chủ nhật
19-11-2023

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên