Quyết định thành lập Hội đồng trường, Trường Đại học Tân Trào
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây