Quyết định ban hành chương trình dạy học,đề cương chi tiết học phần trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Tân Trào (2018)
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm