Infographic về hỏi đáp liên quan đến phòng lây nhiễm virut Corona
 
Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam xây dựng các infographic về những thắc mắc, hỏi đáp liên quan đến phòng lây nhiễm nCoV.

 

 

Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh