Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Sáng 18/4/2023, Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường Đại học Tân Trào có Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản và giảng viên Hoàng Anh Đào vinh dự được nhận giấy khen.

Đại biểu dự Hội nghị

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Qua đó, có rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

TS. Cao Tuấn Anh - Trưởng khoa Khoa học cơ bản nhận giấy khen Chi bộ  xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh