Giới thiệu Trung tâm Tin học Ngoại ngữ
 

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B

Điện thoại: (0207)3.890.174

Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trường Đại học Tân Trào được thành lập theo Quyết định số 366/TCCT ngày 11/5/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang (nay là Trường Đại học Tân Trào). Trải qua gần10 xây dựng và phát triển, một trong những chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Tân Trào và các học viên có nhu cầu. Hàng năm, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ đã đào tạo và cấp hàng nghìn chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên và học viên. Góp phần nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên nhà trường, cho đội ngũ cán bộ của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.

Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Thực hiện đào tạo, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt, quản lý hệ thống mạng, các thiết bị CNTT và tổ chức các hoạt động dịch vụ khác.

- Nhiệm vụ:

+ Giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chính khóa theo sự phân công của tổ chuyên môn và khoa.

+ Tham mưu tu vấn cho Lãnh đạo trường về công tác Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chiếu và hệ thống thiết bị CNTT trong toàn trường.

+ Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo Quy định của Bộ GDĐT;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Lãnh đạo Trung tâm đương nhiệm

- Giám đốc Trung tâm: Ths. Vũ Thị Khánh Trình

- Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Lê Anh Nhật,

Đội ngũ cán bộ, nhân viên

- Tổ kỹ thuật (gồm các nhân viên kỹ thuật):  Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa (khi có sự cố) hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chiếu và thiết bị CNTT trong nhà trường;

- Tổ Đào tạo - Hành chính (gồm cán bộ kế toán, cán bộ thủ quỹ, cán bộ quảng bá, tuyển sinh): tham mưu xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính; thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định của nhà nước, của nhà trường và Quy chế của Trung tâm; Thực hiện quản lý kinh phí, hồ sơ, tài liệu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ; Nhân viên quảng bá: Thực hiện công tác quảng bá, tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ.

Cơ sở vật chất của Trung tâm

- Trung tâm hiện có 01 phòng làm việc của Giám đốc, 01 phòng làm việc của bộ phận văn phòng, 01 phòng làm việc của nhân viên kỹ thuật và 04 phòng máy vi tính (với 148 máy vi tính) phục vụ việc giảng dạy chính khóa và dịch vụ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả hoạt động nổi bật

- Từ khi thành lập đến nay, trải qua gần 10 xây dựng và phát triển, Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng kể, cụ thể:

+ Danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc các năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2016 - 2017, 2017 - 2018

+ Danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến các năm học 2014 - 2015, 2018 - 2019.

+ Giấy khen (Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015) của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

+ Bằng khen (Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước  năm học 2013-2014) của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

+ Bằng khen (Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước  năm học 2018-2019) của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Định hướng phát triển

Trong những năm tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

+ Tiếp tục đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên và học viên.

+ Xây dựng chương trình đào tạo và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

+ Xây dựng chương trình đào tạo và ngân hàng đề thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Tham mưu quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chiếu và thiết bị CNTT trong nhà trường.

Họ và tên:Vũ Thị Khánh Trình

Chức vụ:Giảng viên, Giám đốc trung tâm, Bí thư chi bộ Tin học ngoại ngữ & Thư viện

Điện thoại:0978.090.017

Email:trinhvtk.dhtt@gmail.com

 Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn

 Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0963.886.638

 Email: tuantqvn@gmail.com

Họ và tên: Đặng Trần Hùng

Chức vụ: Nhân viên

Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 0914.417.559

Email: dangtranhungtq@gmail.com 

 Họ và tên: Bùi Hưng Thịnh

 Chức vụ: Nhân Viên

  Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0976 839 997

 Email: thinhpc85@gmail.com

 Họ và tên: Trần Hà Ngọc Anh

 Chức vụ: Nhân viên

  Công việc được giao:Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại:   0941301133                 

 Email: thnanh.daihoctantrao@gmail.com

 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Duyên

 Chức vụ: Nhân viên

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0988 933 201

 Email: tranhhincubeo1982@gmail.com