Danh sách công nhận học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa VII năm 2022
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm