Công văn gửi các trường về việc tham gia hội thi khoa học sinh viên Olympic kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ III - năm 2018