Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trực tuyến trên mạng Internet
 
Ngày 09/5/2018, trường Đại học Tân Trào phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.

Dự buổi phát động có PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc nhà trường.

Lãnh đạo Đại học Tân Trào và Lãnh đạo Tỉnh đoàn quan sát Đoàn viên thanh niên làm bài dự thi

Thông qua Cuộc thi giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết.

Ngay sau buổi phát động có 80 đoàn viên, thanh niên đã tham gia hưởng ứng Cuộc thi; cùng ngày, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã đồng loạt tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet do Tỉnh đoàn phát động.

Cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn Đoàn viên thanh niên đăng nhập thông tin dự thi

Tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Ảnh: Tỉnh đoàn