Danh mục đề tài cấp trường năm 2020
 

TT

Tên đề tài

Tên tác giả/đồng tác giả
/thành viên

Năm

1

Nghiên cứu tạo giá thể bầu hữu cơ ươm cây giống sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ - Trường Đại học  Tân Trào

Nguyễn Thị Thu Hiền

Hoàng Thị Thu Hoàn

Phạm Thị Hoàn

2020

2

Nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng vườn Dược liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu ngành Dược Trường Đại học Tân Trào

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Minh Huệ

2020

3

Ứng dụng công nghệ tưới nước tiếp kiệm trong sản xuất rau an toàn tại Trung tâm thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ - Trường Đại học Tân Trào

Nguyễn Thị Minh Huệ

Trần Thị Nhung

2020

4

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đèn chiếu sáng môi trường nuôi cấy mô đối với một số loại cây trồng lâm nghiệp tại Trung tâm thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ - Trường Đại học Tân Trào.

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hoàn

Hoàng Văn Tiến

2020

5

Nghiên cứu nhân giống mía QT bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung  tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ -Trường Đại học Tân Trào

Lã Thị Thúy

Vũ Thị Mây

Hoàng Văn Tiến

2020

6

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất rau hữu cơ,từ đó xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ tại Tuyên Quang.

Nguyễn Văn Cương

Trần Thị Bình

2020

7

Vấn đề việc làm cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào khi tốt nghiệp

Hà Mỹ Hạnh

 

2020

8

Tri thức dân gian qua tục ngữ Tày

Hà Thị Chuyên

2020

9

Phân tích đối chiếu hệ thống ngữ âm - âm vị học tiếng Việt với tiếng Lào

Phùng Thị Thanh

2020

10

Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Tiếng Việt tiểu học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào

Bùi Ánh Tuyết

Vũ Thị Hương

2020

11

Trường từ vựng ngữ nghĩa trong Truyện cổ tích Việt Nam (trên tư liệu tác phẩm Truyện cổ tích trong chương trình tiếng Việt tiểu học)

Chu Thị Thùy Phương

 

2020

12

Phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất của hộ trồng cam của tỉnh Tuyên Quang

Trần Thị Diên

 

2020

13

Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ Đảng viên ở Đảng bộ Đại học Tân Trào và kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới

Đàm Thị Thah Thủy

Trần Thị Thanh Vân

2020

14

Công tác thông tin đối ngoại của Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Trần Thị Mỹ Bình

 

2020

15

Tổ chức dạy học theo module học phần PPNC KH cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào

Đoàn Thị Cúc

Nguyễn Thị Ngọc Linh

2020

16

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Khải Hoàn

Nguyễn Phương Thảo

2020

17

Nghiên cứu bất đẳng thức Nesbitt

Khổng Chí Nguyện

2020

18

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đăng kí sản xuất và công bố tiêu chuẩn rượu Vang Sim Tuyên Quang.

Hoàng Thị Lệ Thương

2020

19

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho nam học sinh THCS tại Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE)

Nguyễn Việt Phương

2020

20

Nghiên cứu tạo chế phẩm kháng viêm từ lá cây vú bò (Ficus hirta vahl) thu hái tại Tuyên Quang

Trần Đức Đại

2020

21

Nghiên cứu ghi nhận phổ SERS của một số loại thuốc kháng sinh phổ biến hiện nay

Cao Tuấn Anh

Nguyễn Thúy Nga

2020