Thông báo chỉ tiêu ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên và ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2022
 

 

Trong năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Tân Trào đã được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên và ngành Sư phạm Văn trình độ Đại học. Số lượng chỉ tiêu ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên là 30 chỉ tiêu, ngành Sư phạm Ngữ văn là 50 chỉ tiêu.